yeryuzunun yalinayaklilari Kadir amac

Siyaset felsefesiyle, devlet ve toplum felsefesiyle  ilgilenenler için, bu kitap esin kaynağıdır.Düşünce tarihiyle, Siyasal Düşünceler Tarihiyle, Dinler Tarihiyle ilgilenenler  için de öyledir…

Yeryüzünün Yalınayaklıları Kürtler  kavramı, Kürdlerin çok uzun zamanlardan beri ulusal mücadele yürüttüğünü bu mücadelede çok büyük, çok ağır bedeller ödediğini, bütün bu yaptırımlar sürecinde yoksullaştıklarını anlatmaktadır. Bütün bu ulusal mücadele ve ödenen ağır bedellere rağmen dikkate değer bir kazanım elde edemedikleri de ortadadır. İşte bu noktada Kadir Amaç, Kürdlerdeki milli duygu eksikliğini,, tarih bilincinin ve toplum bilincinin  gelişmediğini vurgulamaktadır. Kadir Amaç, bu notada, Kürdlere,,,dünyada,, bu bu kadar uzun sürmüş mücadeleye,, ödenen ağır bedellere rağmen  ciddi bir ulusal kazanım elde edememiş başka bir halk ver mı diye sormaktadır. Kürdleri eleştirmektedir…

İsmail Beşikci

 Kadir Amaç bilgi denizinde çok iyi bir yüzücüdür. Geniş alanlarda ve engin derinliklerde korkusuzca gezinir, mücadele eder, kendini geliştirir ve başkalarına yardım eder. Değişik fikirler, doktrinler, dinler ve insanlar ile iletişim, barış ve empati içindedir. Aynı zamanda, gönülden inandığı konularla ve insanlarla engin derinliklere inebilmekte ve onlara ilgi ve destek sunmakta çok cömerttir. Tavsiyeleri keskin ve yaptırımcı, hitabeti zengin ve tartışmaları korkusuzcadır. İslam, felsefe ve sosyoloji alanlarında çok iyi bir uzmandır. Bitmeyen bir öğrenme merakı ve arzusu ile örnek bir alim, yazar, felsefeci ve öğrencidir. Etrafındakileri sürekli yücelten, yardımseven, sevecen, ve alçakgönüllü bir peygamber ahlakına sahiptir. Evet, o çok sevdiğim bir Kürt’tür ama o her şeyden önce çok iyi bir insandır. Eserlerinde işlediği konular ve yaptığı argümanlar hep bir hümanizm üzerine inşa edilmiştir. Prof Dr Osman Yaşar  

 Kadir Amaç, Kürt halkının haklı davasında ulvi hedefleri, yüksek sorumluluk duygusuyla taşıdığı ve sabırla işlediği güçlü özlemleri olan; zalime boyun eğmeyen, gerçek aşkından taviz vermeyen, hak bildiği yolda yalnız kalsa da vazgeçmeyen, birikimi, bilgisi, deneyimleriyle ülkesine ve halkına hizmet etmeyi yaşam anlamı olarak gören bir yazar… 

Günay Aslan, Yazar-Gazeteci  

Bana göre  Kadir Amaç kardeşim bir Kürd bilgesi ve yeni bir filozofumuz. 

Amaç kardeşimizin “Kürdler Yeryüzünün Yalınayaklıları” adlı eseri şimdiden büyük bir ilgi gördüğünü ve  zamanla eserin  yüzlerce baskı yapacağını düşünüyorum.  Eser,  Kürd’ün kurtuluşunu, Kutsal ve tutsak anamız Kürdistan’ın Kürdlük ruhundan arıyor ve Kürdistan meselesini bilimle çözümlüyor.  

Dilerim her Kürd yurtseveri bu değerli ve bilgi dolu eseri alıp zevkle okuyacak ve kadir kardeşimizden benzeri kitapları yazıp halkına armağan etmesini istiyecektir.

Şahsen ben bu kitaptan birhaylı bilgi edindim. Dilerim Kadir kardeşimiz bundan sonra da Yalınayaklı Mazlum halkına böylesine eserleri armağan edecektir.  

Prof, Dr. Rıza Çolpan, Yazar-Şair   

Kuzeyli Kürtler, yakın düne kadar, kendi tarih ve kültürleri konusunda bilgi edinmede, büyük oranda kendilerine düşman devletlerin arşivleriyle, yazarlarının yazdıklarına bağımlıydı. Çünkü yurdu, hatta onuru da işgal altında olan, çevresi yasak duvarlar örülü bu halkın yazılı öz kaynakları, yok denecek kadar azdı. Kanlı tarihleri ve hüzünlü yaşama serüvenlerine ilişkin, yazılı bilgi ve belgeler de Arap, Pers ve Türk yazarlarına aitti. Bu nedenle, bilgilerin yansız gerçekçilikten uzak ve çarpıktı. Ancak, 1990’larda ulusal hareketin ivmelenme süreciyle birlikte, her şey değişti.  Kürt yazarlar, hatta pek çok yazar düşmana inat ve onunla düelloya girişircesine, yasak kılıcıyla kesik dilleriyle edebiyat alanına daldılar. Romanlar, hikaye, deneme ve şiir metinleri yazdılar. Bu arada araştırmaya dayalı olarak tarhsel, siyasal, sosyal, sanatsal eserler vermeye başladılar. Baskı altına alınmış bir halkın yazarları açısından, bir patlamasıydı, bu. Bunlardan biri de, Kadir Amaç’tı. Zincirlerini kırmış gibi bir hırs ve doymak bilmeyen bir oburlukla okuyor, fırsat buldukça, birikim ve düşüncelerini aktarmak üzere televizyon seanslarına katılıyor, beri yanda aralıksız yazıyordu. Elinizin altında bulunan “yer yüzünün yalınayaklıları“ alt başlıklı, “Kürtler„ adındaki kitap, bu çalışmanın ürünlerinden biridir. Ancak belirtelim kitap, salt Kürtlere övgü değildir. Bir halkın var oluş mücadelesi serpilidir, kitabın paragrafları arasına. Öbür yönüyle, Kürtlerin dinmeyen hasreti olan ulusal  birlik ile dayanışma ruhuna özlemin kelimeleridir, kitap. Bir başka açıdan bakıldığında kitap, gelişim ile dönüşümlerin olmazsa olmazı olan eleştirel bakıştır. Kısacası bu kitap Kürtlerin hikayesidir.

Ahmet Kahraman, Gazeteci-Yazar 

“Muhterem kardeşim Kadir Amaç, düşünür ve entelektüel bir Kürt aydını. İkincisi, Kürt halkının aydınlanması ve kölelikten kurtulması için değerli çalışmalarıyla büyük katkıda bulunduğuna inaniyorum. Kadir Amaç´ın yazdığı “KÜRTLER YERYÜZÜNÜN YALINAYAKLILARI” adlı değerli eseriyle mazlum Kürt halkının cihandaki diğer Milletler gibi, kendi topraklari üzerinde özgürce yaşaması için bir reçete sunmaktadır. Kadir Amaç; Kürt hakının yıllardır Arap, Türk ve Farslar tarafından kendi çıkarları için gerçek islam’a karşı paralel (Uydurulmuş)bir din anlayışıyla köleleştirilerek vatanlarını işgal ettiğini yerinde bir tesbit yapmaktadır. Bunlar bu uydurulmuş din anlayışıyla, Kur’an’a ve Muhammed (A:S:)’a büyük ihanet yapmaktadırlar. Kadir Amaç´ın dediği gibi, Kürt aydınları, Kürt siyaseti ve milleti özgür ve milli iradeyle ancak kölelikten özgürlüğe kavuşur. Her milletin aydınları onlara istikamet çizerek karanlıktan aydınlığa çıkarır. Kadir Amaç’da o aydınlardan biridir.” Serokê PÎK- (Partiya Îslamiya Kurdistan) Hikmet Serbilind

Ahmet Kahraman, Gazeteci-Yazar 

© Copyright - Kadir Amac |