Sayın Başkan Alexander De Croo’ya Mektup

‘Sayın Başkan Alexander De Croo,                                               

Efendim! Ben Kadir Amaç, Belçika’nın şirin ve güzel kasabası Brasschaat’tan selamlar, sevgiler ve saygılar sunuyorum. 17 yıl önce, fikirlerim ve yazılarım nedeniyle ülkenize Kürt yazar kimliğiyle sığınmacı olarak geldim. Belçika Devletine iltica başvurusu yaptım ve iltica talebim kısa bir süre içinde demokratik devletiniz tarafından kabul edildi. Şimdi ise, ülkenizin bana verdiği vatandaşlık pasaportunu taşıyorum ve bu durumdan son derece gurur duyduğumu ve Belçika Devleti ve halkı adına sizin aracılığınızla teşekkürlerimi iletmek istiyorum.

Sayın Başkan Alexander De Croo,

Zat-ı alinizin afına sığınarak kısaca mensubu olduğunuz Flaman milletinin hak arama mücadele tarihine kısa bir yolculuk yapmak ve daha sonra Kürt halkının hak arama mücadelesinin hiçbir aşamasında terör ve tedhiş eylemlerine tenezzül etmediklerini ve amaçlarının sadece ve sadece üzerinde beş bin yıldır yaşadıkları anavatanlarında yasaklanan dillerini konuşmak ve yüzyıl önce kaybedilen siyasal egemenlik haklarını yeniden kazanmak olduğu gerçeğini mukayeseli ve bilimsel görüşlerinize sunmak istiyorum.

Sayın Başkan, Alexander De Croo,

Belçika’nın son 90 yıllık tarihini kısaca ele alırsak, Flamanlar ile Valon milletleri arasındaki temel sorunun ana dil, teritorialve siyasal egemenlik konuları üzerinde temellendiği siyasi çekişmenin tarihini diyebiliriz. Bildiğiniz üzere, 1815 ‘’Waterloo Savaşı’’ndan sonra Belçika’yı oluşturan bölgeler Hollanda’ya bağlanmıştı. Protestan olan Hollandalıların Fransızca konuşan Valonlara zorla ve asimile yöntemiyle Hollanda dilini kabul ettirmeye kalkışmaları sonucu 1830 yılında Hollanda egemenliğine karşı çıkan, Valon ve Flaman entellektüellerin ve eğitimli burjuva aristokrasi sınıfının işbirliği sonucunda ‘’Temiz Devrim’’ yapılarak Belçika Devleti kurulmuştur.

Belçika toprakları Hollanda egemenliğinden kurtulduktan hemen sonra siyasal egemenlik Valonların kontrolüne geçti. Valonlarla birlikte Hollanda sömürgeciliğine karşı savaşan Flaman milleti bu kez Valonların kötülüklerine maruz kaldı, dilleri aşağılandı ve yasaklandı. Bu sebepten dolayı Flaman milleti ilk olarak anadil hak arama mücadelesi taleplerini 19. ve 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkardılar.

Özellikle 1. Dünya Savaşı sırasında Belçika ordusunun çoğunluğunun Flaman askerlerinden oluştuğunu çok daha iyi biliyorsunuz. Flaman askerler Fransızca konuşan subaylar tarafından aşağılandığını, hakarete uğradığını ve Flaman askerlere verilen Fransızca emirleri anlamadan ölüme gittiklerini bir Kürt yazarı olarak zat-ı alinize bu acıları yeniden hatırlattığım için özür diliyorum.

Sayın Başkan, Alexander De Croo,

Flaman halkına yönelik bu akıl almaz kötülüklerin yapıldığı o yıllarda bir grup Flaman entellektüelin örgütlendiklerini ve dil konusunda bir takım temel hakları talep ettiklerini görüyoruz. Flaman entellektüellerin dil konusundaki bu azimli mücadeleleri kısa bir süre içinde meyvelerini yavaş yavaş vermiş ve ilk olarak 1920’lerde mahkemelerde tercüman bulundurma ve Gent Üniversitesi’nde bazı derslerin Flamanca olarak verilmesine sebep olmuştur. Flaman Milli Hareketi bu taleplerde kalmayıp 1920’den itibaren adım adım federalleşme idealini gerçekleştirmek için, dil ve teritorial egemenlik esasında ayrışmanın alt ve üst koşullarını inşa etmeyi başarmıştır. Bu inşa süreci II. Dünya Savaşı sonrasında hızlıca ilerleyerek istenilen merhaleye ulaşılmıştır.

Sayın Başkan Alexander De Croo,

Kürtlerin ana dil ve siyasal egemenlik hak arama mücadelesini daha iyi anlayabilmeniz için tarihinizde yaşanmış şu örneği vermek istiyorum: II. Dünya Savaşı sırasında işgalci Almanların German bir dil konuşan Flamanları milliyetçiliğe teşvik ettiklerini ve öyle ki onları kışkırttığını inkar edemeyiz. Flaman milletinin bir diğer tarihi hak arama mücadelesi ise 1960’ların başlarında Katolik Leuven Üniversitesi’nde yaşanan üzücü olaylardır. Bu olaylardan sonra anadil sınırının çizilmesi ile birlikte, Leuven şehri Flaman topraklarında kalır. Bu yaşanan üzücü olayların hemen ardından Flaman Milliyetçi Hareketi tüm eğitim ve öğretim derslerin Flamanca öğretilmesi hakkını elde eder.

Sayın Başkan Alexander De Croo,

yaşanan bu üzücü olaylarda taraflar birbirlerine ‘’TERÖRİST’’ ifadesini kullanmaktan imtina etmediler. Yani, Flaman Milliyetçi Hareketi hem Hollandalılar hem de Fransızlar tarafından TERÖR Hareketi olarak değerlendirilmiştir. Flamanların bu hak arama girişimleri aynı zamanda Valon Milliyetçi Hareketini doğurmuş ve her iki taraf da sokaklarda ve meydanlarda birbirlerine karşı şiddet araçlarını kullanmaktan geri durmamışlardır. Aynı şekilde hem Flamanların hem de Valonların ulusal marşları ve ulusal günleri farklıdır. Özellikle planlamalar 14. yüzyılda Fransızları yendikleri ‘’Altın Mahfuzlar Muharebesi’’nin her yıl ulusal gün adına kutluyorsunuz! Örneğin siz bu tür milli bayramlarınızı halkınızla kutladığınızda birileri gelip, bayram kutlamalarına katılan halka saldırdığında nasıl bir tepki verirdiniz?

Konumuza kaldığımız yerden devam edersek, tüm bu gelişmelerden sonra iki toplum çok ciddi krizler ve çatışmalar yaşamıştır. Bu süreç 1996’ya gelindiğinde Belçika’nın federal bir yapıya kavuşması ile hukuki bir şemsiye altına girerek, her iki halkın anadilleri ve temel hak ve hürriyetleri anayasal güvence altına alınmıştır. Flamanlar 90 yıl önce hak arama mücadelesini vermemiş olsaydılar acaba bir Flaman olarak bugün Belçika Devlet Başkanı olur muydunuz, ya da bugün Vlaanderen ve Valon federal bölgeler olur muydu?

Sayın Başkan Alexander De Croo,

bugün Brüksel Avrupa’nın başkenti olmakla birlikte adeta dijital gezegenimize de başkentlik yapmaktadır. Çünkü, Belçika ve Brüksel dünyadaki en önemli siyasi kararların alındığı bir ülkedir. Bir zamanlar bu kadim şehirde ağırlıklı olarak Flaman dili konuşuluyordu ama bugün Brüksel nüfusunun yaklaşık %90’ı Fransızca konuşmaktadır! Bu gerçeğe rağmen Flaman siyaseti Brüksel’i Flanderen bölgesine dahil etmek istemektedir. Ancak, Brüksel’in çoğunluktaki nüfusu idari olarak Flanderen bölgelerine bağlanmak istemez. Bu sebeple çatışmayı önlemek için Brüksel’e bir çeşit tarafsız iki dilli bir yapı statüsü anayasal olarak tanınmıştır ve aynı zamanda bu durum örnek bir çözüm modelidir. Ayrıca Flaman aydınları çoğunlukla iyi Fransızca biliyorlar ve tüm bu gerçeklere rağmen son yıllarda iki toplumun da birbirlerinin dilini konuşma yolunda çok daha istekli olduğu gözlenmektedir.

Sayın Başkan, Sayın Alexander De Croo,

Belçika’daki iki halkın teritorial ve siyasal egemenlik haklarının eşit şekilde paylaşılarak, dünya devletler liginde örnek bir model ülke olmaktan ne kadar fazla gurur duysanız azdır. Valonlar ve Flamalar, Hristiyan ve Katolik olmalarına rağmen Güney’de Valonlar (Fransızlar), Kuzey’de Flamalar Hollanda dili konuşmaktadırlar ve ülke üç federal bölgeye ayrılmış durumdadır. 1. Vallon (Wallonie) bölgesi, 2. Flamanların (Vlaanderen) bölgesi, 3. Çoğunlukla Fransızca konuşan Brüksel bölgesi ve Almanca konuşan 1000.000 kişilik bir topluluğun yaşadığı bölgeyi de hatırlatmakta yarar var. Ayrıca Belçika’da toplam 5 parlamento ve hükümet bulunmaktadır. Federal Hükümet, Flaman Bölgesel Hükümet, Walon bölgesi hükümeti, Brüksel Merkezi hükümeti, Brüksel-Walon Fransızca konuşan hükümetlerinden oluşan dünyanın belki de en demokratik ülkesi diyebiliriz.”

Sayın Başkan Alexander De Croo,

Görüldüğü gibi, 1996 yılından beri federal bir demokrasi ülkesi olan Belçika’da bölgelere ayrışmanın temel ölçüsü ana dil ve siyasal egemenlik haklarıdır. Belçika’da yaşayan halklar hem eşit düzeyde kendi anadillerini ve siyasal egemenlik haklarını eşit düzeyde kullandıklarını görüyoruz. Örneğin, Belçika’da iki dilli de ana dili gibi öğreten hiçbir okul yoktur. Çocuklar ya Fransızca okuluna ya da Flaman okuluna gitmek zorundadırlar. Bu kadar da kalmıyor, Flaman bölgesinde sadece Flaman okulları, Valon bölgesinde sadece Fransız okulları var. İki tip okulun bulunabildiği tek bölge Brüksel ve çevresindeki bazı imtiyazlı bölgelerdir. Belçika’ya özgü olan bu siyasi karakterlerin ya yerel yönetimlerin, federal ve bölgesel hükümetlerin şemsiyesi altında ülkede yaklaşık olarak 300 yerel yönetim birimine sahip olduğunu ve bunların toplamına komün adı verildiğini biliyoruz. Komünlerin birçok konuda yetkili kılınmıştır. Ayrıca kendi polis teşkilatları, hastaneleri, okulları, pasaportları, oturma izinleri ve diğer idari belgeleri komünlerden temin ediyorlar.

Sayın Başkan Alexander De Croo,

Flaman milletinin hak arama mücadelesini ana hatlarıyla size hatırlatmakdaki maksadım, 5 bin yıllık tarihe sahip olan ve buğdayın ilk bulunduğu ve ilk evcilleştirildiği Kürt toprakları işgal altında ve bu toprakların yerli halkı olan Kürtlerin yüzyıldır anadilleri okullarda, üniversitelerde, parlamentoda, hastanede, mahkemede, belediyede ve hayatın her alanında yasaklandığı gerçeğiyle yüzleştirmek ve yarım saatliğine KÜRT OLUP EMPATİ yapmanıza vesile olmak istiyorum.

Bu perspektiften hareketle 24 Mart 2024 tarihinde Leuvenkentinde düzenlenen Kürt Milli Newroz Bayramı kutlamasının ardından Heusden-Zolder kasabasından konvoy halinde geçen Kürtlere yüzlerce ırkçı Türkün saldırısına uğradığı görüldü. Sosyal medya üzerinde yayınlanan video görüntülerinde güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığını, acemi olduklarını ve olaya müdahalede başarısız olduklarını net bir şekilde görebiliyoruz. Ayrıca görüntülerde, ırkçı grubun IŞİD teröristleri gibi Kürtlerin milli bayraklarını ateşe verdiklerini, tekbirler eşliğinde bir eve sığınan bir grup Kürtü yakmaya çalıştıklarını ve başka bir video görüntüsünde ise bir Kürt gencinin linç edilme sahnesi IŞİD teröristlerini bana hatırlattı.

Sayın Başkan Alexander De Croo,

Belçika’da yaşayan Kürtler, sosyal medya üzerinde bu barbar ve çağ dışı görüntüleri izledikten sonra olay yerine akın etmiş ve bu çağ dışı ırkçılığı protesto ederken, öfkelerini kontrol edememiş ve bir dizi hoş olmayan taşkınlıklara sebep olmuşlardır. Zat-ı aliniz olaylar karşısında daha olgun ve gerçekçi açıklamalar yapmanız beklenirken, şu talihsiz açıklamaları yaparak 72 milyon Kürt halkının gönül dünyasında bir üzüntü yaratmış adeta Kürtleri terörize eden bu kederleyici ifadeleri, ırkçı ve İslamcı teröristlere cesaret vermiş ve Kürt düşmanı Erdoğan’i sevince boğmuştur.

Sayın Başkan Alexander De Croo,

Yaptığınız bu talihsiz açıklamalarınızdan dolayı sizi mazlum Kürt halkından özür dilemeye davet ediyorum! Çünkü yüzyıldır toprakları işgal edilen, dilleri yasaklanan, siyasi egemenlikleri ellerinden alınan ve vatanlarından göçe zorlanan Kürtler mi terörist oluyor, yoksa Kürtlere bu kadar kötülük yapan Türk devleti ve bu haydut devletin kötülüklerini meşru gören Belçika’da yaşayan ırkçı Türkler mi? Bu anlamda, Erdoğan ve Türk toplumunun ezici çoğunluğu Kürt düşmanıdır. Hak ve adalet mefkûresinden uzaktırlar. Yani; ganimetçi, fetihçi ve emperyalist düşüncelere ve pratiklere sahiptirler. Bu tehlikeli siyasi düşünceleri analiz eden insanlardan biri de siyaset bilimine psikoloji kavramını kazandıran Amerikan Yale Üniversitesinden HaroldLasswell’ın çalışmaları, bize Erdoğan’ın psikolojisini anlamamıza yardımcı olacağını düşünüyorum: Lasswell, ırkçı politikacıların zihinsel olarak siyasete dengesiz başladıklarını, güç ve egemenliği hiçbir millet ve hiçbir devletle paylaşmamak için bu amaçla siyasete atıldıklarını söyler. Platon, “Devlet” adlı eserinde; “bu tür siyasi insanlar çılgınlaşmak zorundadırlar, çılgınlaşmak doğalarında vardır, hiçbir kimseye güvenmezler, hayali düşman üretirler, bütün devletleri ve milletleri düşman görürler ve bu psikolojiyle daha çok güç toplarlar.” İfadelerini kullanır.

Üzülerek şu hakikati de söylemek istiyorum: Yaptığınız talihsiz açıklamalarınızla, Türk ırkçılarını ve İslamcı Erdoğan’ı fazlasıyla şımartıyorsunuz! Türk devletinin elebaşı Erdoğan ve onun İslamcı şürekâsı Kürdistan ülkesine ve milletine her türlü kötülüğü yaptı ve bu kötülüklerine tüm gücüyle devam ediyor. Bu durumu siz de gayet çok iyi bilen devlet başkanlarındansınız.

Sayın Başkan Alexander De Croo,

Mektubuma şu soruyla son vermek istiyorum: Evet, biliyorum, savaş çok çirkin bir şey! Millet olarak asla biz savaşı arzu etmiyoruz. Biz Kürtler millet olarak; barış diyoruz, yok diyorlar, kardeş olalım, yok diyorlar, demokratik ve parlamenter yollardan hakkımızı istiyoruz ona da yok diyorlar! Peki, ne yapalım?

Saygılarımla,

Kadir Amaç – Yazar

Brasschaat – Belçika.

215 cevaplar
 1. sSdfffobclupt
  sSdfffobclupt says:

  Приветики!

  Было ли у вас когда-нибудь такое, что приходилось писать дипломную работу в сжатые сроки? Это действительно требует огромной ответственности и напряженных усилий, но важно не сдаваться и продолжать активно заниматься учебными процессами, чем я и занимаюсь.
  Для тех, кто умеет искать и анализировать информацию в интернете, это действительно помогает в процессе согласования и написания дипломной работы. Не нужно тратить время на посещение библиотек или организацию встреч с дипломным руководителем. Здесь представлены надежные данные для заказа и написания дипломных и курсовых работ с гарантией качества и доставкой по России. Можете ознакомиться с предложениями по ссылке , проверено!
  http://crimea.bestbb.ru/viewtopic.php?id=491#p624
  купить аттестат школы
  купить диплом о среднем специальном
  купить диплом бакалавра
  купить диплом цена
  купить диплом в Москве

  Желаю каждому прекрасных оценок!

  Yanıtla
 2. sSdfffobclupt
  sSdfffobclupt says:

  Добрый день всем!

  Были ли у вас случаи, когда вам приходилось писать дипломную работу в сжатые сроки? Это действительно требует большой ответственности и усилий, но важно не сдаваться и продолжать активно заниматься учебными процессами, как я.
  Для тех, кто умеет эффективно искать информацию в интернете, это действительно облегчает процесс согласования и написания дипломной работы. Больше не нужно тратить время на посещение библиотек или организацию встреч с дипломным руководителем. Здесь, на этом ресурсе, предоставлены надежные данные для заказа и написания дипломных и курсовых работ с гарантией качества и доставкой по всей России. Можете ознакомиться с предложениями на [url=https://rudik-diploms365.com/]купить диплом о среднем специальном[/url], это проверенный источник!
  http://zdshi-tula.ru/forum/?PAGE_NAME=topic_new&FID=1#postform
  купить диплом
  купить диплом о высшем образовании
  купить диплом института
  купить диплом о среднем специальном
  купить диплом о среднем образовании

  Желаю каждому нужных оценок!

  Yanıtla
 3. IsmaelmaR
  IsmaelmaR says:

  Отделка квартир под ключ Алматы – от идеи до реализации. Надежно, качественно и в срок. Мы предлагаем полный спектр услуг: от дизайна интерьера до отделочных работ любой сложности. Доверьте свой ремонт опытным специалистам и получите идеальный результат.

  Yanıtla
 4. FobertChund
  FobertChund says:

  An impressive share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who has been doing a little research on this. And he in fact bought me breakfast simply because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to talk about this matter here on your site.
  официальный сайт вован казино

  Yanıtla
 5. Shanephide
  Shanephide says:

  На сегодняшний день, когда диплом становится началом отличной карьеры в любой сфере, многие пытаются найти максимально быстрый и простой путь получения образования. Важность наличия официального документа об образовании переоценить невозможно. Ведь именно он открывает двери перед всеми, кто стремится начать профессиональную деятельность или учиться в каком-либо университете.
  В данном контексте мы предлагаем быстро получить этот необходимый документ. Вы сможете приобрести диплом, и это становится удачным решением для человека, который не смог закончить обучение, утратил документ или желает исправить свои оценки. диплом изготавливается аккуратно, с особым вниманием к мельчайшим деталям. В итоге вы получите продукт, максимально соответствующий оригиналу.
  Преимущества этого решения состоят не только в том, что можно оперативно получить свой диплом. Весь процесс организовывается просто и легко, с нашей поддержкой. От выбора требуемого образца до консультации по заполнению персональной информации и доставки в любое место страны — все находится под абсолютным контролем качественных специалистов.
  Всем, кто хочет найти быстрый способ получения требуемого документа, наша компания предлагает отличное решение. Купить диплом – это значит избежать долгого процесса обучения и сразу переходить к достижению своих целей, будь то поступление в университет или начало карьеры.

  https://dlplomanrussian.com

  Yanıtla
 6. IsmaelmaR
  IsmaelmaR says:

  В нашем обществе, где диплом – это начало удачной карьеры в любой сфере, многие стараются найти максимально быстрый и простой путь получения образования. Наличие официального документа сложно переоценить. Ведь диплом открывает дверь перед людьми, стремящимися начать профессиональную деятельность или продолжить обучение в ВУЗе.
  В данном контексте мы предлагаем быстро получить этот важный документ. Вы можете приобрести диплом, и это является выгодным решением для всех, кто не смог завершить обучение, утратил документ или хочет исправить плохие оценки. дипломы выпускаются аккуратно, с максимальным вниманием ко всем деталям, чтобы в результате получился продукт, полностью соответствующий оригиналу.
  Преимущество данного решения заключается не только в том, что можно оперативно получить свой диплом. Процесс организован удобно, с профессиональной поддержкой. От выбора подходящего образца диплома до консультаций по заполнению персональной информации и доставки в любой регион России — все находится под абсолютным контролем опытных специалистов.
  Для тех, кто ищет оперативный способ получить необходимый документ, наша компания предлагает отличное решение. Приобрести диплом – значит избежать долгого обучения и сразу перейти к достижению собственных целей, будь то поступление в ВУЗ или начало карьеры.

  https://diploman-rossiya.com

  Yanıtla
 7. Shanephide
  Shanephide says:

  В современном мире, где диплом – это начало удачной карьеры в любом направлении, многие ищут максимально простой путь получения качественного образования. Важность наличия официального документа переоценить невозможно. Ведь диплом открывает двери перед всеми, кто стремится вступить в сообщество профессионалов или учиться в ВУЗе.
  В данном контексте наша компания предлагает быстро получить этот важный документ. Вы сможете приобрести диплом, что будет отличным решением для человека, который не смог закончить обучение, потерял документ или желает исправить плохие оценки. Любой диплом изготавливается аккуратно, с максимальным вниманием к мельчайшим деталям. В итоге вы получите 100% оригинальный документ.
  Плюсы подобного подхода состоят не только в том, что можно быстро получить диплом. Весь процесс организован комфортно, с нашей поддержкой. От выбора подходящего образца документа до консультации по заполнению персональных данных и доставки в любое место России — все находится под полным контролем квалифицированных специалистов.
  Для всех, кто ищет максимально быстрый способ получения требуемого документа, наша компания предлагает выгодное решение. Купить диплом – это значит избежать долгого процесса обучения и сразу переходить к важным целям: к поступлению в ВУЗ или к началу удачной карьеры.

  https://diplomanc-russia24.com

  Yanıtla
 8. DichaelHitly
  DichaelHitly says:

  В нашем обществе, где диплом становится началом успешной карьеры в любой отрасли, многие стараются найти максимально простой путь получения качественного образования. Наличие официального документа трудно переоценить. Ведь именно он открывает двери перед всеми, кто собирается вступить в профессиональное сообщество или продолжить обучение в ВУЗе.
  В данном контексте мы предлагаем очень быстро получить любой необходимый документ. Вы имеете возможность приобрести диплом старого или нового образца, и это будет отличным решением для человека, который не смог завершить образование, потерял документ или желает исправить плохие оценки. Все дипломы изготавливаются с особой аккуратностью, вниманием ко всем элементам, чтобы в результате получился документ, полностью соответствующий оригиналу.
  Преимущества такого решения заключаются не только в том, что можно оперативно получить свой диплом. Процесс организовывается комфортно, с нашей поддержкой. Начав от выбора подходящего образца диплома до консультаций по заполнению персональной информации и доставки в любое место страны — все находится под полным контролем опытных специалистов.
  Всем, кто ищет оперативный способ получения требуемого документа, наша компания предлагает выгодное решение. Приобрести диплом – значит избежать долгого процесса обучения и сразу переходить к достижению личных целей: к поступлению в ВУЗ или к началу успешной карьеры.

  https://diploman-russiyan.com

  Yanıtla
 9. StephenMurgy
  StephenMurgy says:

  В нашем мире, где диплом является началом отличной карьеры в любой сфере, многие стараются найти максимально быстрый путь получения качественного образования. Необходимость наличия официального документа переоценить невозможно. Ведь диплом открывает дверь перед людьми, желающими вступить в профессиональное сообщество или продолжить обучение в высшем учебном заведении.
  В данном контексте мы предлагаем максимально быстро получить этот важный документ. Вы имеете возможность купить диплом нового или старого образца, что становится выгодным решением для всех, кто не смог закончить обучение, утратил документ или хочет исправить свои оценки. Все дипломы производятся аккуратно, с максимальным вниманием ко всем нюансам. На выходе вы сможете получить продукт, полностью соответствующий оригиналу.
  Плюсы такого решения заключаются не только в том, что можно быстро получить свой диплом. Весь процесс организован комфортно, с нашей поддержкой. Начав от выбора необходимого образца диплома до консультаций по заполнению персональных данных и доставки в любой регион России — все находится под полным контролем качественных специалистов.
  Для всех, кто хочет найти быстрый и простой способ получения необходимого документа, наша компания предлагает выгодное решение. Заказать диплом – значит избежать длительного обучения и не теряя времени перейти к достижению своих целей: к поступлению в ВУЗ или к началу трудовой карьеры.

  https://diploman-russiyan.com

  Yanıtla
 10. Gichardpruct
  Gichardpruct says:

  В нашем обществе, где диплом становится началом отличной карьеры в любой области, многие ищут максимально быстрый и простой путь получения образования. Факт наличия документа об образовании переоценить невозможно. Ведь именно он открывает дверь перед людьми, желающими начать профессиональную деятельность или учиться в высшем учебном заведении.
  В данном контексте наша компания предлагает максимально быстро получить любой необходимый документ. Вы можете приобрести диплом, что является отличным решением для всех, кто не смог завершить образование или потерял документ. диплом изготавливается с особой тщательностью, вниманием ко всем нюансам, чтобы на выходе получился документ, полностью соответствующий оригиналу.
  Плюсы подобного решения заключаются не только в том, что вы сможете максимально быстро получить свой диплом. Процесс организован просто и легко, с профессиональной поддержкой. От выбора подходящего образца до консультации по заполнению персональных данных и доставки в любой регион страны — все под абсолютным контролем наших мастеров.
  Всем, кто ищет оперативный способ получить требуемый документ, наша компания предлагает выгодное решение. Приобрести диплом – это значит избежать продолжительного процесса обучения и сразу перейти к важным целям, будь то поступление в университет или старт удачной карьеры.
  https://diploman-russiyans.com

  Yanıtla
 11. Gichardpruct
  Gichardpruct says:

  В нашем обществе, где диплом становится началом отличной карьеры в любом направлении, многие ищут максимально простой путь получения образования. Наличие документа об образовании трудно переоценить. Ведь диплом открывает дверь перед людьми, стремящимися начать профессиональную деятельность или продолжить обучение в ВУЗе.
  В данном контексте наша компания предлагает оперативно получить этот важный документ. Вы можете заказать диплом нового или старого образца, и это будет удачным решением для всех, кто не смог завершить образование, утратил документ или хочет исправить плохие оценки. дипломы выпускаются аккуратно, с особым вниманием к мельчайшим деталям. В итоге вы получите продукт, максимально соответствующий оригиналу.
  Превосходство такого подхода состоит не только в том, что вы оперативно получите свой диплом. Весь процесс организовывается просто и легко, с профессиональной поддержкой. Начав от выбора подходящего образца до точного заполнения личной информации и доставки в любой регион России — все находится под полным контролем качественных мастеров.
  Для всех, кто пытается найти быстрый и простой способ получить необходимый документ, наша компания может предложить выгодное решение. Заказать диплом – значит избежать долгого обучения и не теряя времени перейти к достижению собственных целей, будь то поступление в университет или начало карьеры.

  https://diploman-russiyan.com

  Yanıtla
 12. IsmaelmaR
  IsmaelmaR says:

  В нашем мире, где диплом – это начало успешной карьеры в любой сфере, многие пытаются найти максимально быстрый путь получения образования. Факт наличия официального документа об образовании переоценить невозможно. Ведь именно диплом открывает дверь перед каждым человеком, который стремится начать трудовую деятельность или учиться в ВУЗе.
  В данном контексте мы предлагаем очень быстро получить этот важный документ. Вы можете приобрести диплом старого или нового образца, и это является отличным решением для всех, кто не смог завершить образование, утратил документ или хочет исправить плохие оценки. дипломы производятся с особой тщательностью, вниманием к мельчайшим элементам, чтобы в результате получился полностью оригинальный документ.
  Превосходство данного подхода заключается не только в том, что можно быстро получить диплом. Процесс организовывается комфортно, с профессиональной поддержкой. От выбора необходимого образца до правильного заполнения личной информации и доставки в любое место России — все находится под полным контролем качественных мастеров.
  Для всех, кто ищет быстрый способ получить необходимый документ, наша компания может предложить отличное решение. Заказать диплом – это значит избежать длительного обучения и не теряя времени переходить к личным целям, будь то поступление в ВУЗ или начало карьеры.

  https://dlplomanrussian.com

  Yanıtla
 13. DichaelHitly
  DichaelHitly says:

  В наше время, когда диплом становится началом удачной карьеры в любом направлении, многие ищут максимально быстрый и простой путь получения образования. Наличие официального документа об образовании переоценить невозможно. Ведь именно диплом открывает двери перед любым человеком, желающим вступить в профессиональное сообщество или учиться в университете.
  В данном контексте мы предлагаем оперативно получить этот важный документ. Вы сможете заказать диплом, что является выгодным решением для всех, кто не смог завершить образование, потерял документ или желает исправить свои оценки. Каждый диплом изготавливается с особой тщательностью, вниманием ко всем деталям. На выходе вы сможете получить 100% оригинальный документ.
  Превосходство такого решения заключается не только в том, что можно быстро получить диплом. Процесс организован удобно и легко, с нашей поддержкой. Начав от выбора требуемого образца до консультации по заполнению персональных данных и доставки по России — все под абсолютным контролем опытных специалистов.
  Для тех, кто хочет найти быстрый способ получить требуемый документ, наша компания предлагает выгодное решение. Заказать диплом – значит избежать длительного обучения и сразу перейти к личным целям, будь то поступление в ВУЗ или старт карьеры.

  https://diploman-russiyan.com

  Yanıtla
 14. LewisFrunc
  LewisFrunc says:

  В нашем обществе, где диплом – это начало успешной карьеры в любом направлении, многие пытаются найти максимально быстрый и простой путь получения образования. Факт наличия документа об образовании переоценить невозможно. Ведь именно диплом открывает дверь перед любым человеком, желающим вступить в профессиональное сообщество или учиться в любом университете.
  Наша компания предлагает оперативно получить этот важный документ. Вы можете приобрести диплом, что будет удачным решением для человека, который не смог завершить обучение, утратил документ или хочет исправить свои оценки. дипломы выпускаются с особой аккуратностью, вниманием к мельчайшим элементам, чтобы на выходе получился полностью оригинальный документ.
  Преимущества такого решения заключаются не только в том, что вы сможете максимально быстро получить свой диплом. Процесс организован комфортно и легко, с нашей поддержкой. От выбора нужного образца до грамотного заполнения личной информации и доставки в любое место России — все будет находиться под абсолютным контролем опытных мастеров.
  Таким образом, для тех, кто хочет найти быстрый способ получения требуемого документа, наша компания предлагает отличное решение. Заказать диплом – значит избежать продолжительного процесса обучения и не теряя времени переходить к достижению своих целей, будь то поступление в университет или старт карьеры.

  https://diploman-rossiya.com

  Yanıtla
 15. Shanephide
  Shanephide says:

  В нашем обществе, где диплом становится началом отличной карьеры в любой сфере, многие ищут максимально быстрый и простой путь получения образования. Факт наличия официального документа об образовании сложно переоценить. Ведь именно диплом открывает дверь перед каждым человеком, желающим начать трудовую деятельность или учиться в ВУЗе.
  В данном контексте мы предлагаем быстро получить этот важный документ. Вы можете заказать диплом нового или старого образца, и это будет выгодным решением для человека, который не смог закончить образование, утратил документ или желает исправить плохие оценки. Все дипломы производятся аккуратно, с особым вниманием к мельчайшим элементам. В итоге вы получите документ, 100% соответствующий оригиналу.
  Преимущества данного решения состоят не только в том, что можно быстро получить свой диплом. Весь процесс организовывается комфортно и легко, с нашей поддержкой. От выбора подходящего образца диплома до грамотного заполнения личных данных и доставки в любой регион России — все будет находиться под полным контролем квалифицированных мастеров.
  Всем, кто хочет найти максимально быстрый способ получить требуемый документ, наша компания предлагает выгодное решение. Приобрести диплом – это значит избежать долгого процесса обучения и сразу переходить к достижению своих целей, будь то поступление в ВУЗ или старт трудовой карьеры.

  https://diplomanc-russia24.com

  Yanıtla
 16. StephenMurgy
  StephenMurgy says:

  В нашем обществе, где диплом – это начало успешной карьеры в любой области, многие стараются найти максимально быстрый путь получения качественного образования. Наличие официального документа об образовании переоценить невозможно. Ведь именно он открывает двери перед всеми, кто стремится вступить в профессиональное сообщество или учиться в ВУЗе.
  В данном контексте мы предлагаем максимально быстро получить этот необходимый документ. Вы можете приобрести диплом нового или старого образца, что является отличным решением для всех, кто не смог закончить образование, утратил документ или желает исправить плохие оценки. дипломы производятся аккуратно, с особым вниманием к мельчайшим элементам. В результате вы сможете получить полностью оригинальный документ.
  Преимущества такого решения состоят не только в том, что можно оперативно получить свой диплом. Процесс организован удобно и легко, с профессиональной поддержкой. От выбора необходимого образца до консультаций по заполнению персональной информации и доставки по стране — все под абсолютным контролем квалифицированных специалистов.
  Всем, кто хочет найти максимально быстрый способ получить требуемый документ, наша услуга предлагает отличное решение. Приобрести диплом – значит избежать долгого обучения и сразу перейти к достижению собственных целей, будь то поступление в университет или старт успешной карьеры.

  https://diplomanc-russia24.com

  Yanıtla
 17. FobertChund
  FobertChund says:

  Сегодня, когда диплом – это начало удачной карьеры в любом направлении, многие ищут максимально простой путь получения качественного образования. Наличие документа об образовании сложно переоценить. Ведь именно диплом открывает дверь перед любым человеком, желающим вступить в профессиональное сообщество или учиться в любом ВУЗе.
  В данном контексте мы предлагаем оперативно получить этот важный документ. Вы сможете заказать диплом, и это будет удачным решением для человека, который не смог закончить образование, потерял документ или желает исправить плохие оценки. Все дипломы выпускаются с особой аккуратностью, вниманием к мельчайшим элементам, чтобы в итоге получился продукт, полностью соответствующий оригиналу.
  Преимущество данного подхода заключается не только в том, что можно быстро получить свой диплом. Весь процесс организовывается просто и легко, с профессиональной поддержкой. От выбора подходящего образца документа до грамотного заполнения персональных данных и доставки по России — все находится под полным контролем квалифицированных мастеров.
  Для всех, кто хочет найти максимально быстрый способ получения необходимого документа, наша компания может предложить выгодное решение. Купить диплом – значит избежать продолжительного обучения и не теряя времени переходить к своим целям: к поступлению в университет или к началу успешной карьеры.

  https://diplomanc-russia24.com

  Yanıtla
 18. IsmaelmaR
  IsmaelmaR says:

  I think that what you posted was actually very logical. However, consider this, what if you typed a catchier post title? I ain’t suggesting your content isn’t good, but suppose you added a post title that makes people desire more? I mean %BLOG_TITLE% is a little boring. You might peek at Yahoo’s front page and note how they create news titles to grab people to open the links. You might add a related video or a related pic or two to grab readers excited about what you’ve got to say. Just my opinion, it could bring your blog a little bit more interesting.

  Официальный vavada Online Casino – бонусы на первый депозит 100% от 1000$! Максбет турниры на реальный деньги и автомобили Mercedes в Vavada казино!

  Yanıtla
 19. OLanephide
  OLanephide says:

  На сегодняшний день, когда диплом – это начало удачной карьеры в любом направлении, многие пытаются найти максимально быстрый путь получения образования. Наличие документа об образовании трудно переоценить. Ведь диплом открывает дверь перед всеми, кто собирается вступить в профессиональное сообщество или учиться в университете.
  В данном контексте наша компания предлагает оперативно получить этот необходимый документ. Вы можете заказать диплом старого или нового образца, и это становится отличным решением для человека, который не смог завершить образование или потерял документ. Все дипломы производятся с особой аккуратностью, вниманием к мельчайшим нюансам, чтобы на выходе получился полностью оригинальный документ.
  Плюсы такого подхода состоят не только в том, что вы сможете максимально быстро получить диплом. Весь процесс организовывается удобно, с профессиональной поддержкой. От выбора требуемого образца диплома до консультации по заполнению персональной информации и доставки в любое место России — все находится под полным контролем наших специалистов.
  В итоге, для тех, кто ищет быстрый способ получения необходимого документа, наша компания может предложить отличное решение. Купить диплом – значит избежать долгого обучения и сразу переходить к достижению своих целей: к поступлению в ВУЗ или к началу удачной карьеры.

  https://diploman-russiyan.com

  Yanıtla
 20. DichaelHitly
  DichaelHitly says:

  В нашем мире, где диплом – это начало успешной карьеры в любом направлении, многие ищут максимально быстрый и простой путь получения качественного образования. Наличие официального документа трудно переоценить. Ведь диплом открывает дверь перед всеми, кто собирается вступить в сообщество профессионалов или учиться в ВУЗе.
  В данном контексте наша компания предлагает быстро получить этот необходимый документ. Вы имеете возможность купить диплом, и это является отличным решением для всех, кто не смог закончить обучение или утратил документ. Каждый диплом изготавливается аккуратно, с максимальным вниманием к мельчайшим нюансам. На выходе вы получите продукт, максимально соответствующий оригиналу.
  Преимущество этого решения заключается не только в том, что вы сможете максимально быстро получить свой диплом. Весь процесс организовывается удобно и легко, с нашей поддержкой. Начиная от выбора требуемого образца диплома до грамотного заполнения личной информации и доставки по стране — все под абсолютным контролем качественных мастеров.
  Всем, кто ищет быстрый и простой способ получить необходимый документ, наша услуга предлагает отличное решение. Купить диплом – это значит избежать продолжительного процесса обучения и не теряя времени переходить к достижению личных целей: к поступлению в ВУЗ или к началу успешной карьеры.

  https://diplomanc-russia24.com

  Yanıtla
 21. OLanephide
  OLanephide says:

  В нашем мире, где диплом – это начало удачной карьеры в любой области, многие стараются найти максимально быстрый путь получения качественного образования. Наличие документа об образовании переоценить просто невозможно. Ведь диплом открывает дверь перед каждым человеком, который стремится вступить в сообщество профессиональных специалистов или продолжить обучение в любом университете.
  Наша компания предлагает максимально быстро получить любой необходимый документ. Вы сможете приобрести диплом старого или нового образца, и это является отличным решением для всех, кто не смог закончить образование, потерял документ или желает исправить плохие оценки. Все дипломы изготавливаются аккуратно, с максимальным вниманием к мельчайшим элементам, чтобы в итоге получился полностью оригинальный документ.
  Плюсы этого подхода заключаются не только в том, что можно быстро получить диплом. Процесс организован просто и легко, с профессиональной поддержкой. От выбора требуемого образца документа до грамотного заполнения персональной информации и доставки по России — все под абсолютным контролем качественных мастеров.
  Всем, кто пытается найти быстрый и простой способ получения необходимого документа, наша компания предлагает отличное решение. Приобрести диплом – это значит избежать продолжительного процесса обучения и не теряя времени переходить к достижению собственных целей: к поступлению в университет или к началу успешной карьеры.

  https://diploman-russiyan.com

  Yanıtla
 22. TimsothyDum
  TimsothyDum says:

  В нашем обществе, где диплом становится началом удачной карьеры в любой сфере, многие ищут максимально быстрый путь получения образования. Наличие официального документа переоценить просто невозможно. Ведь именно он открывает дверь перед любым человеком, желающим начать трудовую деятельность или продолжить обучение в высшем учебном заведении.
  Предлагаем очень быстро получить любой необходимый документ. Вы сможете заказать диплом старого или нового образца, что является отличным решением для человека, который не смог завершить образование или потерял документ. дипломы изготавливаются с особой тщательностью, вниманием к мельчайшим элементам, чтобы на выходе получился документ, 100% соответствующий оригиналу.
  Преимущества подобного решения заключаются не только в том, что вы быстро получите свой диплом. Процесс организовывается комфортно, с профессиональной поддержкой. От выбора необходимого образца до консультаций по заполнению личных данных и доставки в любой регион страны — все будет находиться под полным контролем наших специалистов.
  Для тех, кто ищет максимально быстрый способ получить необходимый документ, наша услуга предлагает выгодное решение. Заказать диплом – значит избежать длительного обучения и не теряя времени переходить к достижению личных целей: к поступлению в ВУЗ или к началу удачной карьеры.

  https://diplomanc-russia24.com

  Yanıtla
 23. LewisFrunc
  LewisFrunc says:

  Наша компания предлагает высококачественные услуги Аренда Экскаватора 3 в 1 Алматы Мы обеспечиваем надежное и профессиональное оборудование для выполнения различных земляных работ на строительных площадках и других объектах. Наш опытный персонал и гибкие условия аренды делают нас надежным партнером для вашего проекта.

  Yanıtla
 24. FobertChund
  FobertChund says:

  I’ve been using the REDDI-PANDA for my landscaping projects, and I must say it’s a game-changer! The compact design and adjustable sizes make it so easy to maneuver on any terrain, be it soil, asphalt, rocks, or gravel. Plus, the ability to add water for extra weight really helps with compaction. Highly recommend this versatile tool for anyone looking to elevate their construction and landscaping work! https://mandako.com/products/reddi-arm/

  Yanıtla
 25. DichaelHitly
  DichaelHitly says:

  Hey there! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My website discusses a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you! Great blog by the way!
  online casino in pakistan

  Yanıtla
 26. IsmaelmaR
  IsmaelmaR says:

  В нашем мире, где диплом является началом успешной карьеры в любой отрасли, многие ищут максимально простой путь получения качественного образования. Наличие официального документа переоценить невозможно. Ведь диплом открывает двери перед каждым человеком, который стремится вступить в сообщество профессионалов или учиться в высшем учебном заведении.
  В данном контексте мы предлагаем максимально быстро получить этот важный документ. Вы сможете купить диплом, и это будет выгодным решением для человека, который не смог завершить образование, утратил документ или желает исправить плохие оценки. дипломы производятся с особой тщательностью, вниманием ко всем деталям, чтобы в результате получился полностью оригинальный документ.
  Преимущество этого подхода заключается не только в том, что можно максимально быстро получить свой диплом. Весь процесс организовывается просто и легко, с профессиональной поддержкой. От выбора нужного образца документа до консультаций по заполнению личной информации и доставки по России — все находится под полным контролем наших мастеров.
  Таким образом, для всех, кто хочет найти максимально быстрый способ получить требуемый документ, наша услуга предлагает отличное решение. Заказать диплом – значит избежать длительного процесса обучения и сразу перейти к важным целям: к поступлению в ВУЗ или к началу успешной карьеры.
  http://www.diploman-russia.com

  Yanıtla
 27. LewisFrunc
  LewisFrunc says:

  I think what you wrote made a bunch of sense. But, what about this? suppose you were to write a killer title? I ain’t suggesting your information is not solid., however suppose you added something to maybe get folk’s attention? I mean %BLOG_TITLE% is kinda plain. You could look at Yahoo’s front page and note how they create news titles to get people to open the links. You might add a related video or a related pic or two to grab readers interested about what you’ve got to say. Just my opinion, it would bring your website a little bit more interesting.
  http://diploman-russiyans.com

  Yanıtla
 28. Lhanephide
  Lhanephide says:

  Hey! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I truly enjoy reading through your posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same topics? Appreciate it!

  best undress ai

  Yanıtla
 29. Shanephide
  Shanephide says:

  Excellent pieces. Keep posting such kind of info on your blog. Im really impressed by it.
  Hey there, You have performed a fantastic job. I’ll certainly digg it and in my view recommend to my friends. I am confident they will be benefited from this site.

  undress photo ai

  Yanıtla
 30. EarnestLause
  EarnestLause says:

  В нашем обществе, где диплом – это начало удачной карьеры в любом направлении, многие ищут максимально простой путь получения качественного образования. Наличие официального документа сложно переоценить. Ведь именно он открывает дверь перед любым человеком, желающим начать трудовую деятельность или учиться в ВУЗе.
  В данном контексте наша компания предлагает максимально быстро получить этот необходимый документ. Вы сможете заказать диплом старого или нового образца, что является выгодным решением для человека, который не смог завершить обучение, потерял документ или хочет исправить плохие оценки. дипломы выпускаются с особой аккуратностью, вниманием ко всем нюансам. На выходе вы получите документ, максимально соответствующий оригиналу.
  Плюсы данного подхода состоят не только в том, что можно оперативно получить свой диплом. Процесс организован удобно, с профессиональной поддержкой. От выбора нужного образца до грамотного заполнения личных данных и доставки в любое место страны — все под абсолютным контролем квалифицированных мастеров.
  Всем, кто ищет быстрый способ получить необходимый документ, наша компания предлагает выгодное решение. Приобрести диплом – это значит избежать долгого процесса обучения и сразу переходить к важным целям: к поступлению в ВУЗ или к началу успешной карьеры.
  http://www.diploman-russiyan.com

  Yanıtla
 31. Gichardpruct
  Gichardpruct says:

  В нашем мире, где диплом становится началом успешной карьеры в любом направлении, многие стараются найти максимально быстрый путь получения качественного образования. Наличие официального документа трудно переоценить. Ведь именно диплом открывает двери перед всеми, кто стремится вступить в сообщество профессиональных специалистов или продолжить обучение в университете.
  В данном контексте наша компания предлагает максимально быстро получить этот важный документ. Вы можете купить диплом, и это будет отличным решением для человека, который не смог завершить обучение, утратил документ или хочет исправить плохие оценки. дипломы выпускаются с особой тщательностью, вниманием к мельчайшим нюансам, чтобы на выходе получился продукт, максимально соответствующий оригиналу.
  Преимущества подобного подхода состоят не только в том, что вы сможете оперативно получить свой диплом. Процесс организован удобно, с профессиональной поддержкой. От выбора требуемого образца документа до консультаций по заполнению персональных данных и доставки в любое место России — все под абсолютным контролем опытных мастеров.
  Для тех, кто ищет оперативный способ получения необходимого документа, наша компания готова предложить выгодное решение. Купить диплом – это значит избежать продолжительного процесса обучения и не теряя времени перейти к достижению личных целей, будь то поступление в ВУЗ или начало удачной карьеры.
  https://www.diploman-russiyan.com/

  Yanıtla
 32. IsmaelmaR
  IsmaelmaR says:

  Appreciating the persistence you put into your site and in depth information you present. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed material. Wonderful read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.
  gazman-sdk.com

  Yanıtla
 33. Gichardpruct
  Gichardpruct says:

  В нашем обществе, где диплом – это начало удачной карьеры в любой области, многие ищут максимально быстрый путь получения качественного образования. Факт наличия официального документа об образовании трудно переоценить. Ведь диплом открывает двери перед любым человеком, желающим начать профессиональную деятельность или учиться в университете.
  Предлагаем очень быстро получить любой необходимый документ. Вы сможете купить диплом нового или старого образца, что будет удачным решением для всех, кто не смог завершить образование, потерял документ или желает исправить плохие оценки. Любой диплом изготавливается с особой аккуратностью, вниманием ко всем нюансам, чтобы на выходе получился документ, максимально соответствующий оригиналу.
  Преимущества данного подхода состоят не только в том, что можно быстро получить свой диплом. Весь процесс организовывается комфортно, с профессиональной поддержкой. Начав от выбора подходящего образца до точного заполнения личных данных и доставки в любое место страны — все находится под абсолютным контролем качественных специалистов.
  В результате, для тех, кто ищет максимально быстрый способ получить требуемый документ, наша услуга предлагает выгодное решение. Приобрести диплом – значит избежать продолжительного обучения и не теряя времени перейти к личным целям: к поступлению в университет или к началу успешной карьеры.
  diplomanc-russia24.com

  Yanıtla
 34. DichaelHitly
  DichaelHitly says:

  В нашем мире, где диплом является началом отличной карьеры в любом направлении, многие стараются найти максимально быстрый и простой путь получения образования. Факт наличия официального документа об образовании переоценить просто невозможно. Ведь именно он открывает двери перед любым человеком, который хочет вступить в сообщество профессионалов или продолжить обучение в каком-либо институте.
  В данном контексте наша компания предлагает быстро получить этот важный документ. Вы имеете возможность заказать диплом нового или старого образца, что является удачным решением для всех, кто не смог завершить образование или утратил документ. Все дипломы изготавливаются аккуратно, с особым вниманием к мельчайшим элементам. На выходе вы сможете получить продукт, 100% соответствующий оригиналу.
  Плюсы такого решения заключаются не только в том, что можно быстро получить диплом. Весь процесс организовывается комфортно, с нашей поддержкой. Начав от выбора нужного образца диплома до правильного заполнения персональной информации и доставки по стране — все находится под абсолютным контролем наших мастеров.
  Всем, кто хочет найти максимально быстрый способ получения необходимого документа, наша компания готова предложить отличное решение. Заказать диплом – значит избежать продолжительного обучения и сразу переходить к своим целям, будь то поступление в ВУЗ или начало карьеры.
  http://www.diplom-net.ru

  Yanıtla
 35. Gichardpruct
  Gichardpruct says:

  В нашем обществе, где диплом является началом отличной карьеры в любом направлении, многие пытаются найти максимально простой путь получения образования. Наличие документа об образовании переоценить невозможно. Ведь именно диплом открывает двери перед любым человеком, желающим начать трудовую деятельность или учиться в каком-либо университете.
  Мы предлагаем максимально быстро получить этот важный документ. Вы сможете приобрести диплом нового или старого образца, и это становится удачным решением для всех, кто не смог закончить образование, утратил документ или желает исправить плохие оценки. дипломы выпускаются аккуратно, с особым вниманием к мельчайшим нюансам. В итоге вы получите продукт, полностью соответствующий оригиналу.
  Превосходство этого решения заключается не только в том, что можно быстро получить диплом. Процесс организован удобно, с нашей поддержкой. От выбора нужного образца документа до консультаций по заполнению личных данных и доставки по России — все находится под абсолютным контролем опытных специалистов.
  Всем, кто ищет быстрый способ получить требуемый документ, наша услуга предлагает отличное решение. Приобрести диплом – значит избежать длительного процесса обучения и не теряя времени переходить к личным целям, будь то поступление в ВУЗ или начало трудовой карьеры.
  http://diplomvam.ru

  Yanıtla
 36. DichaelHitly
  DichaelHitly says:

  jaxx liberty fees
  Jaxx Liberty wallet shut down
  Everything works exactly the same as in Jaxx Liberty
  Thanks for sharing this important information.
  Restored my wallet using Exodus, no problems

  Yanıtla
 37. OLanephide
  OLanephide says:

  В нашем мире, где диплом становится началом успешной карьеры в любом направлении, многие стараются найти максимально простой путь получения образования. Наличие официального документа переоценить просто невозможно. Ведь именно он открывает дверь перед каждым человеком, желающим вступить в сообщество профессионалов или учиться в высшем учебном заведении.
  В данном контексте наша компания предлагает оперативно получить этот важный документ. Вы имеете возможность заказать диплом нового или старого образца, что является выгодным решением для всех, кто не смог закончить образование, утратил документ или хочет исправить свои оценки. Любой диплом изготавливается с особой тщательностью, вниманием к мельчайшим элементам. В итоге вы получите документ, 100% соответствующий оригиналу.
  Преимущество подобного решения состоит не только в том, что вы быстро получите диплом. Процесс организован комфортно, с нашей поддержкой. От выбора подходящего образца документа до консультаций по заполнению персональной информации и доставки в любое место страны — все находится под полным контролем опытных специалистов.
  Для всех, кто ищет быстрый способ получить необходимый документ, наша компания предлагает выгодное решение. Купить диплом – это значит избежать продолжительного процесса обучения и сразу перейти к важным целям, будь то поступление в ВУЗ или старт карьеры.
  http://diplomany.ru/

  Yanıtla
 38. EarnestLause
  EarnestLause says:

  В современном мире, где диплом – это начало удачной карьеры в любом направлении, многие ищут максимально быстрый и простой путь получения качественного образования. Важность наличия документа об образовании сложно переоценить. Ведь диплом открывает дверь перед людьми, желающими вступить в сообщество квалифицированных специалистов или учиться в ВУЗе.
  В данном контексте мы предлагаем очень быстро получить этот важный документ. Вы имеете возможность заказать диплом, и это становится отличным решением для всех, кто не смог завершить образование или утратил документ. Любой диплом изготавливается с особой тщательностью, вниманием к мельчайшим нюансам, чтобы в результате получился документ, полностью соответствующий оригиналу.
  Плюсы этого решения состоят не только в том, что можно оперативно получить диплом. Весь процесс организован комфортно, с нашей поддержкой. От выбора подходящего образца до правильного заполнения персональных данных и доставки в любой регион страны — все находится под полным контролем наших мастеров.
  Для всех, кто хочет найти максимально быстрый способ получения необходимого документа, наша услуга предлагает выгодное решение. Купить диплом – это значит избежать долгого обучения и не теряя времени перейти к достижению личных целей: к поступлению в университет или к началу трудовой карьеры.
  http://vsediplomu.ru

  Yanıtla
 39. StephenMurgy
  StephenMurgy says:

  В нашем мире, где диплом – это начало успешной карьеры в любой области, многие ищут максимально простой путь получения образования. Наличие официального документа сложно переоценить. Ведь диплом открывает дверь перед каждым человеком, который хочет начать профессиональную деятельность или продолжить обучение в ВУЗе.
  Наша компания предлагает быстро получить любой необходимый документ. Вы сможете купить диплом старого или нового образца, и это становится удачным решением для всех, кто не смог закончить обучение или потерял документ. Любой диплом изготавливается аккуратно, с особым вниманием ко всем элементам, чтобы в итоге получился продукт, 100% соответствующий оригиналу.
  Плюсы данного подхода заключаются не только в том, что можно оперативно получить свой диплом. Процесс организовывается комфортно, с профессиональной поддержкой. Начав от выбора требуемого образца до консультации по заполнению личных данных и доставки по стране — все находится под полным контролем квалифицированных мастеров.
  Для тех, кто пытается найти быстрый и простой способ получения требуемого документа, наша компания предлагает выгодное решение. Приобрести диплом – это значит избежать продолжительного процесса обучения и сразу перейти к важным целям: к поступлению в университет или к началу удачной карьеры.
  http://www.ab-diplom.ru

  Yanıtla
 40. DichaelHitly
  DichaelHitly says:

  В наше время, когда диплом – это начало удачной карьеры в любой отрасли, многие стараются найти максимально быстрый путь получения образования. Важность наличия официального документа переоценить попросту невозможно. Ведь диплом открывает дверь перед каждым человеком, желающим начать трудовую деятельность или учиться в любом университете.
  Наша компания предлагает быстро получить этот важный документ. Вы сможете купить диплом старого или нового образца, что является удачным решением для человека, который не смог закончить обучение или утратил документ. диплом изготавливается с особой тщательностью, вниманием к мельчайшим деталям. На выходе вы получите 100% оригинальный документ.
  Преимущество такого решения заключается не только в том, что вы максимально быстро получите свой диплом. Процесс организовывается комфортно, с нашей поддержкой. От выбора нужного образца до точного заполнения личной информации и доставки в любое место России — все будет находиться под полным контролем качественных специалистов.
  Для тех, кто хочет найти максимально быстрый способ получения требуемого документа, наша компания предлагает отличное решение. Приобрести диплом – это значит избежать длительного процесса обучения и не теряя времени переходить к достижению личных целей: к поступлению в университет или к началу трудовой карьеры.
  http://diplomexpress.ru

  Yanıtla
 41. EarnestLause
  EarnestLause says:

  В современном мире, где диплом – это начало удачной карьеры в любой сфере, многие стараются найти максимально быстрый путь получения образования. Наличие официального документа об образовании переоценить попросту невозможно. Ведь диплом открывает дверь перед каждым человеком, который желает начать профессиональную деятельность или учиться в каком-либо институте.
  Предлагаем быстро получить этот важный документ. Вы сможете приобрести диплом нового или старого образца, что будет отличным решением для всех, кто не смог завершить образование или потерял документ. Все дипломы изготавливаются с особой тщательностью, вниманием к мельчайшим нюансам. На выходе вы сможете получить документ, полностью соответствующий оригиналу.
  Плюсы данного подхода состоят не только в том, что можно оперативно получить диплом. Весь процесс организован комфортно, с нашей поддержкой. Начиная от выбора подходящего образца до консультаций по заполнению персональных данных и доставки по стране — все под полным контролем квалифицированных мастеров.
  Всем, кто ищет быстрый и простой способ получить требуемый документ, наша компания предлагает выгодное решение. Заказать диплом – это значит избежать длительного процесса обучения и сразу перейти к своим целям: к поступлению в ВУЗ или к началу удачной карьеры.
  http://ab-diplom.ru

  Yanıtla
 42. SShanephide
  SShanephide says:

  В нашем мире, где диплом является началом удачной карьеры в любой области, многие пытаются найти максимально простой путь получения образования. Наличие официального документа об образовании сложно переоценить. Ведь диплом открывает двери перед любым человеком, желающим вступить в профессиональное сообщество или продолжить обучение в университете.
  В данном контексте наша компания предлагает максимально быстро получить этот необходимый документ. Вы можете купить диплом нового или старого образца, и это является удачным решением для всех, кто не смог завершить обучение, потерял документ или хочет исправить плохие оценки. дипломы производятся аккуратно, с максимальным вниманием к мельчайшим элементам. На выходе вы сможете получить полностью оригинальный документ.
  Плюсы этого подхода заключаются не только в том, что можно оперативно получить диплом. Весь процесс организовывается комфортно, с профессиональной поддержкой. Начиная от выбора подходящего образца диплома до консультаций по заполнению личной информации и доставки в любой регион России — все будет находиться под абсолютным контролем опытных мастеров.
  Всем, кто ищет максимально быстрый способ получить требуемый документ, наша услуга предлагает выгодное решение. Приобрести диплом – это значит избежать долгого процесса обучения и сразу перейти к достижению своих целей, будь то поступление в ВУЗ или начало профессиональной карьеры.
  http://www.99diplomov.ru

  Yanıtla
 43. StephenMurgy
  StephenMurgy says:

  Wow that was strange. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say excellent blog!
  diplom07.ru

  Yanıtla
 44. Gichardpruct
  Gichardpruct says:

  В наше время, когда диплом является началом успешной карьеры в любом направлении, многие ищут максимально простой путь получения образования. Необходимость наличия документа об образовании переоценить невозможно. Ведь диплом открывает дверь перед всеми, кто желает вступить в сообщество профессиональных специалистов или учиться в ВУЗе.
  Наша компания предлагает очень быстро получить этот необходимый документ. Вы сможете заказать диплом нового или старого образца, и это будет отличным решением для всех, кто не смог завершить обучение, потерял документ или желает исправить свои оценки. Все дипломы изготавливаются аккуратно, с особым вниманием ко всем элементам. На выходе вы сможете получить документ, полностью соответствующий оригиналу.
  Превосходство этого подхода состоит не только в том, что можно оперативно получить свой диплом. Процесс организовывается удобно, с профессиональной поддержкой. От выбора требуемого образца до консультации по заполнению личной информации и доставки по России — все будет находиться под полным контролем наших специалистов.
  В итоге, для тех, кто хочет найти быстрый и простой способ получить требуемый документ, наша компания предлагает отличное решение. Купить диплом – это значит избежать продолжительного процесса обучения и не теряя времени переходить к важным целям: к поступлению в университет или к началу удачной карьеры.
  http://diplom-msk.ru

  Yanıtla
 45. FobertChund
  FobertChund says:

  На сегодняшний день, когда диплом – это начало успешной карьеры в любой сфере, многие пытаются найти максимально простой путь получения образования. Наличие официального документа об образовании переоценить попросту невозможно. Ведь диплом открывает двери перед каждым человеком, который собирается вступить в сообщество профессионалов или учиться в университете.
  В данном контексте наша компания предлагает очень быстро получить этот важный документ. Вы имеете возможность купить диплом, и это является удачным решением для всех, кто не смог закончить обучение, потерял документ или желает исправить свои оценки. Любой диплом изготавливается с особой тщательностью, вниманием к мельчайшим нюансам. В итоге вы сможете получить продукт, максимально соответствующий оригиналу.
  Плюсы данного решения состоят не только в том, что можно оперативно получить свой диплом. Процесс организовывается комфортно, с нашей поддержкой. От выбора подходящего образца до правильного заполнения персональных данных и доставки в любое место страны — все под абсолютным контролем квалифицированных специалистов.
  Всем, кто пытается найти быстрый способ получения необходимого документа, наша услуга предлагает выгодное решение. Купить диплом – значит избежать длительного обучения и не теряя времени перейти к достижению своих целей: к поступлению в ВУЗ или к началу удачной карьеры.
  https://diplom-gotovie.ru/

  Yanıtla
 46. IsmaelmaR
  IsmaelmaR says:

  В современном мире, где диплом становится началом отличной карьеры в любом направлении, многие стараются найти максимально быстрый и простой путь получения качественного образования. Важность наличия документа об образовании сложно переоценить. Ведь именно он открывает дверь перед любым человеком, желающим вступить в профессиональное сообщество или продолжить обучение в ВУЗе.
  Мы предлагаем очень быстро получить любой необходимый документ. Вы имеете возможность приобрести диплом, и это становится отличным решением для человека, который не смог завершить обучение, утратил документ или желает исправить плохие оценки. диплом изготавливается аккуратно, с особым вниманием к мельчайшим элементам, чтобы в итоге получился полностью оригинальный документ.
  Превосходство этого подхода заключается не только в том, что можно оперативно получить диплом. Весь процесс организован удобно, с нашей поддержкой. Начиная от выбора подходящего образца документа до грамотного заполнения личных данных и доставки по стране — все будет находиться под абсолютным контролем качественных специалистов.
  В результате, для тех, кто пытается найти быстрый и простой способ получения требуемого документа, наша компания предлагает выгодное решение. Приобрести диплом – значит избежать долгого обучения и не теряя времени перейти к своим целям: к поступлению в ВУЗ или к началу трудовой карьеры.
  man-attestats24.com

  Yanıtla
 47. temp mail
  temp mail says:

  I don’t understand how you’re not smarter than you currently are. I think you’re incredibly smart because of the ways in which your knowledge of this subject leads me to believe it. It appears that unless it has to do with Woman gaga, neither men nor women are interested in this topic. You are doing fantastic work; keep it up.

  Yanıtla
 48. temp mail
  temp mail says:

  I must say that I really enjoyed reading your blog articles, even though there was an aesthetically pleasing piece of the stuff I recently came across. However, I’ll be subscribing to your updates, and I do hope to receive them promptly each time.

  Yanıtla
 49. temp mail
  temp mail says:

  Hi, good post. Your website appears to have an issue with Internet Explorer. This problem will cause a lot of people to miss your good content because IE is still the most common browser.

  Yanıtla
 50. StephenMurgy
  StephenMurgy says:

  В нашем обществе, где диплом становится началом удачной карьеры в любом направлении, многие пытаются найти максимально быстрый и простой путь получения качественного образования. Наличие официального документа переоценить невозможно. Ведь диплом открывает дверь перед каждым человеком, который хочет начать профессиональную деятельность или учиться в высшем учебном заведении.
  В данном контексте наша компания предлагает максимально быстро получить этот важный документ. Вы имеете возможность приобрести диплом, что становится отличным решением для человека, который не смог завершить образование, утратил документ или хочет исправить плохие оценки. дипломы производятся с особой тщательностью, вниманием к мельчайшим элементам. В итоге вы сможете получить документ, 100% соответствующий оригиналу.
  Преимущество такого подхода заключается не только в том, что можно оперативно получить свой диплом. Весь процесс организовывается комфортно, с профессиональной поддержкой. Начав от выбора необходимого образца до грамотного заполнения личных данных и доставки по стране — все будет находиться под абсолютным контролем квалифицированных специалистов.
  В результате, для тех, кто ищет максимально быстрый способ получить требуемый документ, наша услуга предлагает отличное решение. Приобрести диплом – это значит избежать продолжительного обучения и не теряя времени перейти к достижению своих целей, будь то поступление в ВУЗ или старт карьеры.
  diploman-russia.ru

  Yanıtla
 51. rubmd
  rubmd says:

  Just wish to say your article is as surprising The clearness in your post is just cool and i could assume youre an expert on this subject Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post Thanks a million and please keep up the enjoyable work

  Yanıtla
 52. fun88 ถอนเง น นาน ไหม
  fun88 ถอนเง น นาน ไหม says:

  fun88 ถอนเง น นาน ไหม เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการการเข้าสู่ระบบทันใจและปลอดภัยสำหรับการเดิมพันกีฬาและคาสิโนสดทุกวันที่ไม่ควรพลาด. ถ้าคุณกำลังมองหาประสบการณ์การเดิมพันที่น่าตื่นเต้นและเพลิดเพลิน ทางเลือกที่ดีที่สุดคือ fun88.

  Yanıtla
 53. tivimatepremium
  tivimatepremium says:

  helloI like your writing very so much proportion we keep up a correspondence extra approximately your post on AOL I need an expert in this space to unravel my problem May be that is you Taking a look forward to see you

  Yanıtla
 54. StephenMurgy
  StephenMurgy says:

  Купить Диплом Бакалавра
  Мы предлагаем высокое качество и надёжность за доступную цену, Можем сделать точную копию по имеющемуся у Вас образцу, выбор профессии и спецальности при заказе дилома, Мы предлагаем высокое качество и надёжность за доступную цену, Диплом бакалавра с окончанием ССУЗа с 2014 по 2023 годах, диплом бакалавра о высшем образовании любого года, диплом вуза о высшем образовании с 2010 по 2011 года. Ведь тогда услуга “купить диплом с занесением в реестр” подешевеет в разы. Для такого специалиста важно выучить латинские названия препаратов, их аналоги и области применения. К тому же, наша компания заинтересована в неразглашении дополнительной информации. Аттестат об окончании 9 или 11 классов, диплом о среднем специальном образовании (специальность на выбор), диплом о высшем образовании (за любой период), академическую либо медицинскую справку, свидетельство о заключении брака, разводе, рождении либо смерти.
  http://www.russkiy365-diploms-srednee.ru
  Оценки В Аттестат 9 Класс
  Причем кандидату на место ждать попросту некогда, так как работодатель наймет другого соискателя. Такая информация имеется в открытом доступе, а у нас она собрана по всем специальностям и за разные промежутки времени. Приоритеты отдаются в первую очередь перспективным молодым дипломам Бакалавра, имеющим высшее образование. При покупке документа об образовании очень важно не купить с тем, какую компанию Вы выберете для выполнения заказа.
  Купить Диплом В России
  Не стоит возвращаться в прошлое, полагая, что утеряно время, потому что раньше не сумели реализоваться. Покупая диплом техникума по приемлемой цене, Вы открываете себе дверь в успешное будущее. Он купит Диплом вам улучшить свой бакалавр, повысить заработок и открыть перед собой новые горизонты.

  Yanıtla
 55. SLewisFrunc
  SLewisFrunc says:

  Сколько Стоит Купить Диплом В Киеве
  Основные сведения Календарь событий Нормативные документы Руководство университета Телефонный справочник Новости и объявления Структура университета Регламент работ Конкурс ППС Вакансии Белгородского ГАУ Международная деятельность Антитеррор Недвижимое имущество Охрана труда Кампусы и режим работы. Продажа документа осуществляется в тот же или на следующий день. Fast Fine хвалят за качественное и быстрое выполнение работ, аккуратность и грамотность. Сотрудники нашей фирмы изготовят оригинальный диплом института или университета нового образца за два дня с учетом доставки. Имея многолетний опыт, компания зарекомендовала себя с лучшей стороны, и заслужила уважение среди клиентов.
  http://www.russkiy365-diploms-srednee.ru
  Купить Диплом Об Окончании Техникума
  Выход очень простой купить диплом, и забыть об этом маленьком препятствии. Аналогичным образом приз признаётся невостребованным, если для его получения к Организатору обращается лицо, отличное от того, чьи данные были указаны при участии в Акции. Кроме того, мы не торгуем вашими данными и не передаём их третьим лицам, а также не продаём готовые работы.
  Заполненный Диплом О Высшем Образовании
  Также существуют остальные факторы, которые повлияют на решение о покупке: финансовая сторона обучения. Купить образование – это шаг вперед для получения преимуществ обладания нужной корочкой. В жизни, мало работодателей проверяют подлинность документов, главное – их наличие и профессиональные умения работника. Если вы ищете, где купить диплом дешево и максимально дешево, старайтесь не соглашаться на откровенные подделки.

  Yanıtla
 56. EarnestHen
  EarnestHen says:

  Справка Студента
  Если появляется вопрос, смогу ли я найти работу в России если куплю диплом украинского вуза в Абакане, то ответ определенно да. Сегодня больницы это уже не просто заведения, где оказывают определенный спектр медицинских справок Студента. В основу программы положены предметы, которые развивают ключевые навыки, нужные для успешного ведения бизнеса: профессиональные навыки (HR-менеджмент, менеджмент финансовых операций, управление операциями), аналитическое мышление (экономическая политика, аудит и бухгалтерский учет, статистика, исследование финансовых операций) и этику (корпоративное управление, деловые взаимоотношения, деловая этика). Если же диплом об окончании обучения так и не был выдан или выдавался, но с течением времени был утерян или испорчен, можно воспользоваться услугами организаций по изготовлению документов и получить необходимую корочку уже через пару дней с момента оформления и подтверждения заказа. Изделия государственного образца, которые называются ГОЗНАК стоят дороже, чем типографские копии.
  russkiy365-diploms-srednee.ru
  Медицинский Диплом
  Купить диплом ВУЗа в Щелково Получил диплом сам поделись впечатлением с товарищем. Купить диплом в Химках Свидетельство о браке Фото Спрашивали. Отвечаем.
  Купить Вкр Магистра
  Также можно купить диплом о среднем медицинском образовании, который необходим для трудоустройства справки Студента. Среди них есть очень интересные, перспективные, но неаккредитованные. Все эти вопросы могут вмиг разрешиться, если вы задумаетесь о том, что пора приобрести диплом.

  Yanıtla
 57. Davdidvix
  Davdidvix says:

  Как Восстановить Свидетельство О Рождении Ребенка

  Как Восстановить Свидетельство О Рождении Ребенка
  Правомерно ли это, я так понимаю задержка на выходные является рожденьем. Бланки, на которых изготавливается диплом, утверждены законом, поэтому по поводу качества документа не может быть никаких сомнений. Оператор новых автоматизированных и роботизированных охранных систем, следящий за их состоянием через датчики и камеры наблюдения и в случае необходимости отправляющий на объект группу быстрого реагирования. На них ставятся все нужные печати и подписи, поэтому выглядят они в точности, как оригинальные дипломы. Это добавляет волнения и азарта каждому моему визиту в Bollywood Casino.
  https://russkiy365-diploms-srednee.ru/
  Продам Диплом О Высшем Образовании
  Наша команда работает с 1998-го года, что уже говорит о многом, коллектив сплоченный, и каждый четко знает свой этап работы, работая с нами, вы не просто экономите время, но и деньги. Только после утверждения каждой мелочи, документ запускается в работу. Оригинальные бланки Гознак, защищённые от подделки водяными знаками и пр, Корочки как в ВУЗе всегда в наличии, пройдут проверки у работодателя, Заполнение с учётом изменений в образовательных стандартах, “Мокрая” печать, подписи, идентичные оригиналам, Сделаем копию по фото реального документа, есть услуга “макет”, Изготовим за 1 день, привезём в любое место и время, Бесплатная доставка, без предоплаты, точно в срок, Оплата при получении в руки курьеру наличными, картой, восстановленным Свидетельство О Рождении Ребенка платежем, Конфиденциальность. Часто люди выбирают одни профессии при поступлении в вузы, а потом понимают, что это не их направление.
  Купить Диплом О Среднем Специальном Образовании В Кемерово
  Потренируйтесь правильно делать отверстия, чтобы они смотрелись симметрично. Сотрудник, у которого есть удостоверение о повышении квалификации имеет больше шансов занять более высокую должность либо претендовать на добавку к заработной плате, имея на то рожденье, которые закреплены юридическим документом. На каждой странице бланка приложения цвет ирисового раската переходит от голубого к розовому и от розового к голубому. Профессионал, разрабатывающий технологический процесс и подбирающий материалы и условия для формирования конкретной ткани или органа.

  Yanıtla
 58. EarnestLause
  EarnestLause says:

  Hi there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same results.
  1вин

  Yanıtla
 59. tenevoy_ytSt
  tenevoy_ytSt says:

  Теневой плинтус: стильное решение для обновления интерьера,
  Как правильно установить теневой плинтус своими руками,
  Теневой плинтус как элемент декора: идеи и варианты применения,
  Ретро-стиль с использованием теневых плинтусов: идеи для вдохновения,
  Гармония оттенков: выбор цвета теневого плинтуса для любого интерьера,
  Безопасность и стиль: почему теневой плинтус – идеальное решение для дома,
  Интересные решения с теневым плинтусом и подсветкой: идеи для вдохновения,
  Теневой плинтус: элегантность и стиль в дизайне помещения,
  Почему теневой плинтус – важная деталь в оформлении интерьера
  плинтус теневой https://plintus-tenevoj-aljuminievyj-msk.ru/ .

  Yanıtla
 60. cisini sotoloro 2024
  cisini sotoloro 2024 says:

  Hello I am so delighted I found your web site,
  I really found you by accident, while I was
  researching on Aol for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thanks a lot for a remarkable post and a
  all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the moment but I have saved it and also included your RSS
  feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do
  keep up the awesome jo.

  Yanıtla
 61. porn video hd free download
  porn video hd free download says:

  I was curious if you ever considered changing the
  structure of your site? Its very well written; I love what youve
  got to say. But maybe you could a little more in the way of content so
  people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 images.
  Maybe you could space it out better?

  Yanıtla
 62. taktichn__yzKa
  taktichn__yzKa says:

  Стильные и удобные тактичные штаны, подчеркнут ваш стиль.
  Незаменимые для занятий спортом, тактичные штаны обеспечат вам комфорт и свободу движений.
  Высокое качество и непревзойденный комфорт, сделают тактичные штаны вашим любимым предметом гардероба.
  Современный стиль и практичность, делают тактичные штаны незаменимым вещью в гардеробе каждого мужчины.
  Неотъемлемый атрибут современного мужчины – тактичные штаны, порадуют вас надежностью и удобством.
  тактичні штани зимові https://taktichmishtanu.kiev.ua/ .

  Yanıtla
 63. SOLanephide
  SOLanephide says:

  В нашем мире, где диплом – это начало успешной карьеры в любом направлении, многие стараются найти максимально быстрый и простой путь получения качественного образования. Необходимость наличия документа об образовании сложно переоценить. Ведь диплом открывает двери перед всеми, кто собирается вступить в сообщество профессионалов или учиться в университете.
  Мы предлагаем быстро получить любой необходимый документ. Вы можете приобрести диплом нового или старого образца, что будет отличным решением для человека, который не смог завершить обучение, потерял документ или хочет исправить свои оценки. Все дипломы изготавливаются аккуратно, с максимальным вниманием ко всем деталям. В результате вы получите документ, 100% соответствующий оригиналу.
  Преимущество данного решения состоит не только в том, что можно оперативно получить свой диплом. Процесс организовывается просто и легко, с профессиональной поддержкой. Начиная от выбора требуемого образца диплома до точного заполнения личной информации и доставки по России — все будет находиться под полным контролем наших мастеров.
  В итоге, для всех, кто пытается найти максимально быстрый способ получения необходимого документа, наша компания готова предложить отличное решение. Купить диплом – это значит избежать продолжительного процесса обучения и не теряя времени переходить к достижению личных целей, будь то поступление в ВУЗ или начало карьеры.

  Купить диплом стоматолога

  Yanıtla
 64. stomatolog_zuMt
  stomatolog_zuMt says:

  эффективно,
  Современное оборудование и материалы, для крепких и здоровых зубов,
  Специализированная помощь по доступным ценам, для вашей улыбки,
  Комфортные условия и дружественный персонал, для вашей радости и улыбки,
  Комплексное восстановление утраченных зубов, для вашего комфорта и уверенности,
  Экстренная помощь в любое время суток, для вашего здоровья и уверенности в себе,
  Заботливое отношение и внимательный подход, для вашего комфорта и удовлетворения
  дитяча стоматологія франківськ дитяча стоматологія франківськ .

  Yanıtla
 65. Shanephide
  Shanephide says:

  I’m not sure exactly why but this website is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

  socialle.com.br/blogs/23/Where-can-I-buy-a-certificate-or-a-diploma-atВ 
  longlive.com/node/1080В 
  mysoccerex.com/tag/football-club/В 
  petrovsky-hotel.ru/booking/?arrival-date-offset=1&nights=1&room-type=10945В 
  angelteam.uv.ro/profile.php?mode=viewprofile&u=207852В 

  Yanıtla
 66. YgIobx
  YgIobx says:

  Awesome website you have here but I was curious if you knew of any forums that
  cover the same topics discussed in this article?

  I’d really like to be a part of group where I can get suggestions from other
  knowledgeable people that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know.

  Cheers!

  Yanıtla
 67. OLanephide
  OLanephide says:

  Hello Dear, are you truly visiting this web page on a regular basis, if so afterward you will without doubt take good knowledge.

  euroreparmuldersteendam.nl/service-en-onderhoud/В 
  http://www.agrimark.org/kinh-nghiem-cat-canh-cay-ca-phe/В 
  comunicazionesviluppoenpa.org/enpashop/collection/larte-di-depsaВ 
  rak.flyboard.ru/topic6397.html?view=previousВ 
  rem-penata.ru/remont/natyazhnyie-potolkiВ 

  Yanıtla
 68. fdu4Ev
  fdu4Ev says:

  I simply couldn’t depart your website before suggesting
  that I extremely enjoyed the standard info an individual supply on your visitors?

  Is going to be again often in order to investigate
  cross-check new posts

  Yanıtla
 69. Gichardpruct
  Gichardpruct says:

  Admiring the time and energy you put into your blog and detailed information you offer. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed material. Great read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

  miupsik.ru/forums/portal.php?page=102В 
  vsekruizi.ru/Special_offers/thailand_from_krasnodar/В 
  xianz.com/index.php?mode=messages&act=compose&rec_id=47561В 
  winemastery.com.vn/giong-nho/garnacha-tintoreraВ 
  http://www.khansaschool.com/blogs/39478/%D0%93%D0%B4%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC?lang=tr_trВ 

  Yanıtla
 70. StephenMurgy
  StephenMurgy says:

  This info is priceless. How can I find out more?

  pdtplanilla.com/la-nueva-normalidad-y-la-gestion-de-recursos-humanos/В 
  http://www.91hongyi.com/member/index.php?uid=ydoqufeboВ 
  giaibngdaquocteu23.com/2021-10-cb-hay-trong-trong-fifa-online-4-hien-nay-keo8386/В 
  irc71.ru/index.php/jomsocial/groups/viewbulletin/142-za-skolko-imenno-vozmozhno-budet-zakazat-diplom-vuza-sejchas?groupid=47В 
  elelighting.com/e_feedback/?page=15В 

  Yanıtla
 71. ySIdbl
  ySIdbl says:

  Hello there! This post could not be written much better!
  Reading through this article reminds me of my previous
  roommate! He always kept preaching about this. I’ll forward this information to
  him. Pretty sure he’s going to have a good read. Many thanks for sharing!

  Yanıtla
 72. EarnestLause
  EarnestLause says:

  Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

  Protein Supplements

  Yanıtla
 73. y60oPH
  y60oPH says:

  After checking out a number of the blog posts on your web site, I
  truly appreciate your technique of blogging. I added it to my bookmark
  webpage list and will be checking back soon. Please check out
  my website too and let me know your opinion.

  Yanıtla
 74. Williamsoymn
  Williamsoymn says:

  В нашем мире, где аттестат – это начало успешной карьеры в любом направлении, многие ищут максимально быстрый и простой путь получения образования. Наличие официального документа переоценить просто невозможно. Ведь именно он открывает двери перед всеми, кто стремится вступить в профессиональное сообщество или продолжить обучение в университете.
  Мы предлагаем максимально быстро получить этот необходимый документ. Вы имеете возможность приобрести аттестат старого или нового образца, и это является отличным решением для человека, который не смог закончить образование, утратил документ или хочет исправить свои оценки. Каждый аттестат изготавливается с особой тщательностью, вниманием ко всем деталям, чтобы в результате получился продукт, 100% соответствующий оригиналу.
  Преимущества данного решения заключаются не только в том, что можно максимально быстро получить аттестат. Процесс организовывается удобно, с профессиональной поддержкой. От выбора подходящего образца документа до точного заполнения персональных данных и доставки по стране — все будет находиться под абсолютным контролем качественных специалистов.
  Для всех, кто ищет оперативный способ получения необходимого документа, наша услуга предлагает выгодное решение. Купить аттестат – значит избежать продолжительного процесса обучения и сразу переходить к своим целям, будь то поступление в университет или старт профессиональной карьеры.

  http://vecmir.ru/index.php/vecmirlife/search/field?FIELD_COUNTRY=Central

  Yanıtla
 75. stomatolog_gsMt
  stomatolog_gsMt says:

  безопасно,
  Современное оборудование и материалы, для поддержания здоровья рта,
  Современные методы стоматологии, для вашей улыбки,
  Бесплатная консультация и диагностика, для вашей радости и улыбки,
  Инновационные методы стоматологии, для вашего здоровья и красоты улыбки,
  Профессиональная гигиена полости рта, для вашего здоровья и уверенности в себе,
  Современное лечение заболеваний полости рта, для вашей уверенной улыбки
  зуби лікування [url=https://stomatologichnaklinikafghy.ivano-frankivsk.ua/]зуби лікування[/url] .

  Yanıtla
 76. Jaredtam
  Jaredtam says:

  Добро приходить в течение одну изо наиболее многоцелевых студий Столицы !
  Суперпрофессиональный штат. Спокойная оплата. Договор. Эксклюзивный экспрессконтроль
  https://whitestudio.moscow/

  Yanıtla
 77. Williamsoymn
  Williamsoymn says:

  В нашем мире, где аттестат – это начало отличной карьеры в любом направлении, многие ищут максимально простой путь получения качественного образования. Необходимость наличия официального документа об образовании переоценить попросту невозможно. Ведь именно он открывает дверь перед всеми, кто собирается вступить в сообщество квалифицированных специалистов или продолжить обучение в высшем учебном заведении.
  Наша компания предлагает максимально быстро получить этот важный документ. Вы сможете заказать аттестат, и это является отличным решением для человека, который не смог закончить обучение или утратил документ. Все аттестаты выпускаются аккуратно, с максимальным вниманием к мельчайшим элементам. В итоге вы сможете получить документ, полностью соответствующий оригиналу.
  Превосходство подобного решения заключается не только в том, что вы сможете максимально быстро получить аттестат. Весь процесс организован удобно, с профессиональной поддержкой. От выбора подходящего образца до грамотного заполнения личных данных и доставки по России — все будет находиться под полным контролем наших специалистов.
  Таким образом, для тех, кто хочет найти максимально быстрый способ получить требуемый документ, наша компания предлагает выгодное решение. Купить аттестат – это значит избежать продолжительного процесса обучения и не теряя времени перейти к своим целям, будь то поступление в ВУЗ или старт удачной карьеры.

  http://www.beretta-modelle.ch/forum/memberlist.php?orderby=username&ordertype=desc&search=&char=U&page=11

  Yanıtla
 78. RobertMem
  RobertMem says:

  Предлагаем для вас выполнить консультацию (аудит) по увеличению продаж равным образом прибыли в вашем бизнесе. Формат аудита: персональная встреча или онлайн конференция по скайпу. Делая верные, но не сложные действия, прибыль от ВАШЕГО бизнеса удастся увеличить в много раз. В нашем багаже более 100 испытанных утилитарных вариантов умножения продаж а также прибыли. В зависимости от вашего бизнеса подберем для вас максимально крепкие и сможем шаг за шагом внедрять.
  -https://interestbook.ru/

  Yanıtla
 79. ForrestRok
  ForrestRok says:

  АудиоКниги на онлайн на AudioBook26.ru — этто еще один ресурс начиная с. ant. до сильнее 10 000 аудиокниг, коие хоть слушать шара (а) также без рекламы

  https://audiobook26.ru/

  Yanıtla
 80. RobertMem
  RobertMem says:

  Предлагаем вам сделать консультацию (аудит) по подъему продаж а также прибыли в вашем бизнесе. Формат аудита: индивидуальная встреча или конференция по скайпу. Делая очевидные, но простые действия, прибыль от ВАШЕГО коммерциала получится превознести в несколькио раз. В нашем арсенале более 100 проверенных практических вариантов подъема продаж и прибыли. В зависимости от вашего коммерциала расчитаем для вас максимально сильные и сможем шаг за шагом реализовывать.
  -https://interestbook.ru/

  Yanıtla
 81. nTNrOM
  nTNrOM says:

  Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Thank you

  Yanıtla
 82. GpyKML
  GpyKML says:

  Great blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out.
  Please let me know where you got your theme. Kudos

  Yanıtla
 83. EarnestLause
  EarnestLause says:

  Hi there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I really enjoy reading your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same topics? Thank you so much!

  http://www.4yo.us/blogs/109456/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BCВ 
  slcomp.kz/index.php?route=information/blogger&blogger_id=5В 
  ant-france.eu/index.php/2016/08/06/communique-de-presse-du-6-aout-2016/В 
  dalgidromet.ru/index.php/obrashcheniya-grazhdanВ 
  artem-energo.ru/forums.php?m=posts&q=17775В 

  Yanıtla
 84. kolyaska_zyOn
  kolyaska_zyOn says:

  Выбирайте коляску Cybex для комфорта вашего ребенка, в магазине.
  Как выбрать идеальную коляску Cybex для вашего малыша, которые порадуют каждого.
  Ключевые преимущества колясок Cybex, которые заставят вас влюбиться в этот бренд.
  Топ-5 моделей колясок Cybex для вашего ребенка, которые не оставят вас равнодушными.
  Как выбрать идеальную коляску Cybex для вашей семьи, учитывая все особенности и пожелания.
  Как правильно подобрать коляску Cybex для вашей семьи, исходя из индивидуальных потребностей и предпочтений.
  Трендовые коляски Cybex для вашего малыша, которые ценят комфорт и безопасность.
  Эксклюзивные предложения на коляски Cybex, которые порадуют вас своим разнообразием и качеством.
  Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе коляски Cybex, для вашего малыша.
  Выбор коляски Cybex: что важно знать перед покупкой, чтобы сделать правильный выбор.
  Коляска Cybex: стиль, комфорт и безопасность, которые не оставят вас равнодушными.
  Как выбрать идеальную коляску Cybex для вашего малыша, которые порадуют вас своим качеством и функционалом.
  Как выбрать коляску Cybex: главные моменты, которые стоит рассмотреть перед покупкой.
  Коляска Cybex для вашего малыша: лучшие модели, если вы цените качество и комфорт.
  Лучшие модели колясок Cybex: подробный обзор, которые ценят надежность и стиль.
  Топ-модели колясок Cybex для вашей семьи, перед совершением покупки.
  Коляска Cybex: безопасность и комфорт для вашего малыша, исходя из личных предпочтений и потребностей.
  Лучшие предложения на коляски Cybex для вашей семьи, которые не оставят вас равнодушными.
  коляска cybex balios коляска cybex balios .

  Yanıtla
 85. kolyaska_jnKl
  kolyaska_jnKl says:

  Самые популярные коляски Tutis, выбор мамочек в-the-know, рекомендации по покупке, Инструкция по эксплуатации коляски Tutis, инструкция для новичков, Tutis: идеальный выбор для активных семей, секреты успешного выбора, Инструкция по уходу за коляской Tutis, для продления срока службы, Как обеспечить максимальный уют для ребенка в коляске Tutis, полезные советы для удобства, Как выбрать коляску Tutis, подходящую для вашего стиля жизни?, Какие новшества представляет Tutis?, Секреты выбора идеальной коляски Tutis для вашего малыша, Tutis: элегантность и стиль, стильный аксессуар для пап, поддержка родителей в заботе о ребенке
  коляска тутис 3 в 1 цена [url=https://kolyaskatutis.ru/]https://kolyaskatutis.ru/[/url] .

  Yanıtla
 86. OLanephide
  OLanephide says:

  Right here is the perfect website for anyone who wishes to understand this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really would want to…HaHa). You certainly put a new spin on a subject that’s been written about for ages. Great stuff, just excellent!

  5-5.ru/index.php?links_exchange=yes&page=501&show_all=yesВ 
  technoevents.ru/page/4/В 
  unirun.ru/page/5/В 
  asmzine.net/geekly-rewind/2019/02/17/toy-fair-2018-hasbro-transformers-siege/img_1310/В 
  pedlamrisk.com/page4.htmВ 

  Yanıtla
 87. EarnestLause
  EarnestLause says:

  Hello! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept chatting about this. I will forward this post to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!
  http://www.arusak-attestats24.com

  Simply wish to say your article is as surprising. The clearness on your post is simply spectacular and that i can think you’re a professional on this subject. Fine along with your permission let me to seize your feed to keep up to date with imminent post. Thanks 1,000,000 and please carry on the rewarding work.

  Yanıtla
 88. Williamsoymn
  Williamsoymn says:

  В нашем мире, где аттестат – это начало успешной карьеры в любой сфере, многие стараются найти максимально простой путь получения качественного образования. Факт наличия официального документа переоценить попросту невозможно. Ведь диплом открывает дверь перед любым человеком, желающим вступить в сообщество профессионалов или продолжить обучение в университете.
  В данном контексте наша компания предлагает оперативно получить любой необходимый документ. Вы имеете возможность купить аттестат, и это становится отличным решением для всех, кто не смог завершить образование или утратил документ. Все аттестаты выпускаются аккуратно, с особым вниманием ко всем нюансам, чтобы в результате получился 100% оригинальный документ.
  Плюсы этого подхода заключаются не только в том, что вы сможете быстро получить аттестат. Процесс организовывается комфортно, с нашей поддержкой. От выбора нужного образца до консультаций по заполнению личных данных и доставки по стране — все находится под абсолютным контролем наших специалистов.
  Для всех, кто ищет оперативный способ получения требуемого документа, наша компания готова предложить выгодное решение. Заказать аттестат – значит избежать длительного обучения и не теряя времени переходить к важным целям, будь то поступление в ВУЗ или старт карьеры.

  https://clients4.google.com/url?q=http://aurus-diploms.com

  Yanıtla
 89. WlassofaAlenkasTon
  WlassofaAlenkasTon says:

  XRumer – это самое успешное равным образом эффективное программное обеспечение для создания ссылок да продвижения сайтов. Он используется для машинального прогона вебсайтов сквозь разные социальные сети, форумы, блоги (а) также другие интернет-ресурсы.
  http://www.botmasterru.com/product33230/
  Купить XRumer Оффициально
  [url=http://www.botmasterru.com/product33230/][img]https://xrumer.cc/i/x.png[/img][/url]

  Yanıtla
 90. diplomfaf
  diplomfaf says:

  Делаем отличное предложение вам пройти консультацию (аудит) по умножению продаж равным образом доходы в вашем бизнесе. Формат аудита: персональная встреча или сессия по скайпу. Делая очевидные, но простые действия, доход от ВАШЕГО коммерциала получится увеличить в несколькио раз. В нашем арсенале более 100 испытанных практических методик увеличения продаж а также доходов. В зависимости от вашего бизнеса выберем для вас максимально сильные и будем шаг за шагом реализовывать.
  – interestbook.ru

  Yanıtla
 91. Melvinken
  Melvinken says:

  Телесуфлер — это tvprompter.ru мы, кое помогает ораторам и ведущим телепередач учить экспликация, никак не откапывая взгляда через камеры чи аудитории. Оно обычно устраивается унтер камерой и еще показывает экспликация не без; поддержкой полупрозрачного зеркала, творя иллюзию ровного мнения в течение объектив. Текущий инструмент незаменим при проведении прямых эфиров также значительно упрощает работу телеведущих.
  http://tvprompter.ru/

  Yanıtla
 92. SLewisFrunc
  SLewisFrunc says:

  В современном мире, где диплом становится началом отличной карьеры в любой отрасли, многие ищут максимально простой путь получения качественного образования. Наличие документа об образовании переоценить невозможно. Ведь диплом открывает двери перед каждым человеком, который стремится начать трудовую деятельность или продолжить обучение в высшем учебном заведении.
  Наша компания предлагает быстро получить любой необходимый документ. Вы имеете возможность приобрести диплом, и это будет выгодным решением для всех, кто не смог закончить образование, утратил документ или желает исправить плохие оценки. Все дипломы изготавливаются с особой тщательностью, вниманием ко всем деталям. В результате вы сможете получить полностью оригинальный документ.
  Превосходство такого подхода состоит не только в том, что можно оперативно получить свой диплом. Процесс организован удобно, с профессиональной поддержкой. Начав от выбора подходящего образца диплома до консультаций по заполнению личной информации и доставки по России — все находится под абсолютным контролем опытных мастеров.
  Всем, кто ищет быстрый и простой способ получить требуемый документ, наша услуга предлагает выгодное решение. Купить диплом – значит избежать длительного процесса обучения и не теряя времени перейти к своим целям: к поступлению в университет или к началу успешной карьеры.
  http://seoyour.ru/

  Yanıtla
 93. Charlesmex
  Charlesmex says:

  Подарок для конкурента
  https://xrumer.ru/
  Такой пакет берут для переспама анкор листа сайта или мощно усилить НЧ запросы
  [url=https://xrumer.ru/]Подарок для конкурента[/url]

  Yanıtla
 94. myZfIC
  myZfIC says:

  Hi there I am so glad I found your weblog, I really found you by accident, while I was browsing on Yahoo for something else,
  Nonetheless I am here now and would just like to say kudos
  for a marvelous post and a all round exciting blog (I
  also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the moment but I have saved it and also
  added your RSS feeds, so when I have time I will be back
  to read a great deal more, Please do keep up the fantastic work.

  Yanıtla
 95. Arw0Xc
  Arw0Xc says:

  Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to
  your weblog? My blog site is in the very same area of interest as yours and my
  visitors would truly benefit from a lot of the information you provide here.
  Please let me know if this ok with you. Regards!

  Yanıtla
 96. Hosting_tsPi
  Hosting_tsPi says:

  Хостинг в Беларуси бесплатно: лучший выбор для вашего сайта, за и против.
  Бесплатные хостинги в Беларуси: что выбрать?, советы и рекомендации.
  RAIDHOST, HOSTERO, TUT.BY: лучшие бесплатные хостинги в Беларуси, оценка и обзор.
  Простой гайд: как перенести свой сайт на бесплатный хостинг в Беларуси, шаги и рекомендации.
  Бесплатный SSL для хостинга в Беларуси: зачем он нужен?, за и против.
  Простая инструкция: создание сайта на бесплатном хостинге в Беларуси, инструкция и рекомендации.
  Децентрализованный хостинг в Беларуси: перспективы и возможности, обзор и сравнение.
  Хостинг в Беларуси бесплатно Хостинг в Беларуси бесплатно .

  Yanıtla
 97. Russellglito
  Russellglito says:

  Первый партнер охраны труда
  Охрана труда – экспертный центр по аудиту и подготовке специалистов в области охраны труда и пожарной безопасности. Наша компания предоставляет широкий спектр услуг по обеспечению безопасности производственных процессов для индивидуальных предпринимателей и организаций различных секторов промышленности в Москве, Московской области и других регионах России.
  Соблюдение правил безопасности труда – законодательное требование, за нарушение которого на организацию может быть наложен штраф или приостановлена деятельность предприятия на срок до 90 суток.

  Мы помогаем решать вопросы обеспечения безопасности и организации труда на предприятии, разрабатываем и актуализируем документы по охране труда, проводим комплексное обследование охраны труда на соответствие государственным нормативным требованиям. Проводим обучение сотрудников по охране труда и пожарной безопасности, проверяем СУОТ и оцениваем профессиональные риски.

  Yanıtla
 98. CalvinPex
  CalvinPex says:

  Виктория Набойченко сделала для нашего канала заявление,
  [url=https://www.youtube.com/watch?v=Q0smZ5_QOcU]Набойченко Бествей[/url]
  касающееся своего бывшего супруга – главного свидетеля обвинения по так называемому уголовному делу “Лайф-из-Гуд”-“Гермес”-“Бест Вей”

  Yanıtla
 99. LewisFrunc
  LewisFrunc says:

  For latest information you have to visit the web and on web I found this site as a most excellent web site for latest updates.

  forexsnews.ru/page/3 
  equipdom.com/blog-details/from-bosch-with-performance-3-must-have-power-accessories-this-2018-16 
  forumaniga.me/member/414-uf_23829059/visitormessage/13030-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-uf_23829059 
  forum.drustvogil-galad.si/index.php?topic=10004.0 
  cfdom.ru/index.php?links_exchange=yes&page=224&show_all=yes 

  Yanıtla
 100. TimsothyDum
  TimsothyDum says:

  Можете приобрести гантельные грифы на grify-dlya-gantely ruпо низким ценамнеобходимой длины. В создании износостойкого инвентаря применяются лучшие марки стали. Комплектующие для гантелей создаются в трех популярных диаметрах. Снаряды разработаны для эффективных занятий и выполнены с разметкой и накаткой для хвата. Снаряды покрываются предохранительным составом никеля. Российская организация реализует достойный объем тренировочного оборудования для дома и фитнес клуба. Это эффективный инвентарь для тяжелых тренировок в любых условиях.

  Yanıtla
 101. FobertChund
  FobertChund says:

  Можете оформить грифы для гантелей на https://grify-dlya-gantely.ru/по низким ценамнеобходимой длины. В производстве надежных снарядов применяются высококлассные марки металла. Грифы гантельные производятся в трех востребованных диаметрах. Снаряды предназначены для тяжелых тренировок и выполнены с разметкой и насечками для надежного хвата. Продукты покрываются защитным составом никеля. Отечественная компания выпускает внушительный ассортимент тренировочного оборудования для дома и фитнес клуба. Это универсальный инструмент для силовых тренировок в любых условиях.

  Yanıtla
 102. MichaelKef
  MichaelKef says:

  «Рэмбович» против колокольцевской мафии
  Министр обороны, в рамках начавшейся антикоррупционной кампании, готов инициировать расследование против команды своего коллеги Колокольцева: сфабрикованное ею дело в отношении кооператива «Бест Вей» ­– созданного военнослужащими во многом для военнослужащих, бьет в тылу по тем, кто защищает страну на фронте, лишая их квартир и денег, которые уже более двух лет арестованы ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и примкнувшей к ним Прокуратурой Санкт-Петербурга.
  Айтишник Набойченко
  ?Кооператив «Бест Вей» создан в 2014 году российскими военнослужащими – как ушедшими в запас, так и действующими. Его предправления до весны 2021 года, а затем еще год председатель совета – капитан третьего ранга запаса Роман Василенко, в правлении кооператива всегда было немало офицеров Вооруженных сил РФ.

  Нынешний председатель совета Сергей Крючек – полковник запаса, депутат Государственной думы VII созыва.
  Жилье для военнослужащих
  Кооператив начинался во многом как проект обеспечения жильем военнослужащих, бывших военнослужащих и членов их семей. Он существует 10 лет, за восемь лет, пока он имел возможность приобретать квартиры для пайщиков, которые были заблокированы следствием, «Бест Вей» купил 2500 квартир, более 250 квартир перешли в собственность пайщиков.

  Уникальность кооператива в том, что он приобретает пайщикам недвижимость на беспроцентной основе. Переплата связана прежде всего со вступительным и членскими взносами.
  Социальная программа для участников СВО
  Приобретение жилья с помощью кооператива – по сути, социальная программа, которая стала очень популярна среди военнослужащих.
  Ей воспользовались тысячи участников СВО и членов их семей – людей, защищающих Россию на фронте.

  И вот в тылу с их имуществом или деньгами творится настоящий беспредел – по вине колокольцевской мафии. Колокольцевцы со своими подручными из Прокуратуры Санкт-Петербурга уже два года держат средства кооператива под арестом.
  Российские воины не могут ни приобрести квартиры, на которые аккумулировали деньги на счете в кооперативе, ни забрать собственные обесценивающиеся за два года деньги назад. В свои короткие отпуска они вынуждены обивать пороги Росреестра, писать заявления на возврат средств в суды, участвовать в процессах. Суды присуждают возврат средств – но МВД отказывается выполнять судебные решения.

  Подрыв тыла российских войск – настоящее предательство в условиях войны, измена Родине.
  Отнять то, что ближе лежит
  Уголовное дело, возбужденное ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу, касается иностранной компании «Гермес», которая (якобы) украла деньги своих российских клиентов. В действительности у нее возникли трудности из-за того, что завербованный питерской полицией с помощью угроз Набойченко, имевший доступ к платежной системе, обрушил ее и, возможно, манипулировал средствами на счетах.

  Однако деньги «Гермеса» из-за границы достать проблематично – и следствие решило объявить кооператив частью некоего холдинга, в который входил также «Гермес», и на этом основании забрать его средства. Хотя в действительности между этими организациями никогда не было никаких финансовых и организационных отношений.

  Продукты кооператива и продукты «Гермеса» продвигала сеть предпринимателей под эгидой компании «Лайф-из-Гуд» – коммерческая сеть, каждый из участников которой работал за процент и мог продавать все, что угодно. Многие приходили в кооператив не через продажников, а по сарафанному радио.

  На скамье подсудимых – десять человек, в том числе 83-летний Виктор Иванович Василенко, отец Романа Василенко, ветеран Вооруженных сил: команда Колокольцева не отказала себе в извращенном удовольствии поиздеваться над ветераном.
  Тыловые крысы воруют чужое имущество
  Колокольцевцы – тыловые крысы, которые никогда не были настоящими офицерами, скорее чинушами с коррупционными интересами, пытаются отжать почти 4 млрд рублей на счетах кооператива для себя и своих подельников.
  Притом, что в рамках уголовного дела фигурирует сумма в 282 млн рублей, даже (незаконный) арест средств кооператива на эту сумму никак не повлиял бы на работу кооператива. Но арестованы именно 4 млрд, при этом МВД не дает платить с этих средств налоги и зарплату. То есть целью продажных ментов являются именно миллиарды кооператива, а не удовлетворение (в основном липовых) претензий клиентов «Гермеса».
  Комиссар Путина
  Андрей Белоусов, облеченный особым доверием главы государства, имеет карт-бланш на проведение антикоррупционных расследований в отношении всех силовых структур, тем более затрагивающих военнослужащих Вооруженных сил. Новый министр обороны сразу объявил социальную защищенность воинов высшим приоритетом, а кооперативная программа обеспечения жильем может сыграть в ней огромную роль.

  «Рэмбович» уже показал, как бескомпромиссно он борется с коррупционерами в руководстве МО и в ОПК. Теперь настал черед руководства МВД – которое давно уже на плохом счету президента Путина, просто до него в условиях войны не доходили руки. Теперь они дошли.

  Yanıtla
 103. pin_cpmi
  pin_cpmi says:

  Как создать pin up образ, для стильного образа
  2 pin up [url=https://pinupbrazilnbfdrf.com/]2 pin up[/url] .

  Yanıtla
 104. LewisFrunc
  LewisFrunc says:

  Hello there, You have done an excellent job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends. I’m confident they will be benefited from this web site.

  ttdinhduong.org/ttdd/tin-tuc/tin-chuyen-mon/679-Thong-bao-chieu-sinh-khoa-dao-tao-ddls.aspx 
  dsgolfcenters.com/crossings/form.html 
  jurisprudenta.org/Standard.aspx 
  score808.chat/blogs/4268/Where-to-buy-a-diploma-or-certificate-at-a-comfortable 
  http://www.schoolbrazil.ru/index.html 

  Yanıtla
 105. V_yskoviy_foet
  V_yskoviy_foet says:

  Широчайший ассортимент военных товаров|Оружие и снаряжение для настоящих мужчин|Купите военную амуницию у нас|Вся необходимая экипировка для военных|Оружие и аксессуары для профессионалов|Защита и безопасность в вашем распоряжении|Боевая техника для суровых реалий|Купите все необходимое для военной службы|Оружие и снаряжение для любых задач|Снаряжение от лучших производителей|Снаряжение для профессионалов военного дела|Оружие и снаряжение для истинных воинов|Выбирайте только профессиональное снаряжение|Специализированный магазин для профессионалов|Амуниция и снаряжение от лучших производителей|Экипировка для защитников Отечества|Армейский магазин с широким выбором экипировки|Оружие и снаряжение для успешных миссий|Качественные товары для военных целей|Выбирайте только надежные военные товары
  військовий інтернет магазин https://magazinvoentorg.kiev.ua/ .

  Yanıtla
 106. Shanephide
  Shanephide says:

  Hello there! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Many thanks!

  wow-tour.ru/page/36 
  frpworld.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=titovaong3 
  dindersim.com/haberler/page,1,15,513-meslek-dersleri-kazanim-degerlendirme-optik-okuma.html 
  spg.co.kr/bbs/board.php?bo_table=cus_res&wr_id=92&sca=%EC%98%81%EC%97%85%EC%A7%80%EC%9B%90&page=55 
  m.wish-club.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=3395 

  Yanıtla
 107. Gichardpruct
  Gichardpruct says:

  Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is excellent, let alone the content!

  retrogaming.in.ua/index.php?ukey=linkexchange&did=33&le_categoryID=0&page=22&show_all=yes 
  http://www.11na11.com/2011/03/pro-vidstan-vid-polya-do-tribun-na-dnipro-areni/ 
  foro.rune-nifelheim.com/general-ragnarok-m/put-k-uspehu-pokupka-diploma-kak-klyuchevaya-strategiya/ 
  express-diplom.ru/index.html 
  mesannuaires.fr/art-et-culture/mode-s286.html 

  Yanıtla
 108. EarnestLause
  EarnestLause says:

  Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is great blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.

  turservisnews.ru/page/3 
  1abakan.ru/forum/showthread-76051/ 
  indicouple.com/blogs/525/Where-to-buy-a-diploma-or-certificate-at-a-bargain?lang=tr_tr 
  mormoniconoclast.net/deadpool-movie-review/ 
  calc-bank.ru/calculator/krayinvestbank 

  Yanıtla
 109. Real_sbst
  Real_sbst says:

  Шаги к получению лицензии на недвижимость|Ключевая информация о лицензии на недвижимость|Как начать карьеру в недвижимости с лицензией|Советы по получению лицензии на недвижимость|Инструкция по получению лицензии на недвижимость|Следуйте этим шагам для получения лицензии на недвижимость|Лицензия на недвижимость: важные аспекты|Изучите основы получения лицензии на недвижимость|Как получить лицензию на недвижимость: советы экспертов|Инструкция по получению лицензии на недвижимость|Секреты профессиональной лицензии на недвижимость|Как получить лицензию на недвижимость и стать успешным агентом|Основные шаги к успешной лицензии на недвижимость|Топ советы по получению лицензии на недвижимость|Советы по получению лицензии на недвижимость от профессионалов|Разберитесь в процессе получения лицензии на недвижимость: полное руководство|Получение лицензии на недвижимость: лучшие практики и советы|Инструкция по получению лицензии на недвижимость|Ключевые моменты получения лицензии на недвижимость|Легко получите лицензию на недвижимость с этими советами|Простой путь к получению лицензии на недвижимость|Как получить лицензию на недвижимость быстро и легко|Получение лицензии на недвижимость для начинающих: советы от экспертов|Простой путь к получению лицензии на недвижимость|Три шага к профессиональной лицензии на недвижимость|Сек
  How to get my real estate license in North Carolina https://realestatelicensehefrsgl.com/states/north-carolina-real-estate-license/ .

  Yanıtla
 110. RalphCax
  RalphCax says:

  “Дело “Лайф-из-Гуд” — “Гермес” — “Бест Вей”: свидетель обвинения объявила себя потерпевшей от следствия
  Роман Василенко
  6 и 13 июня Приморский районный суд города Санкт-Петербурга, рассматривающий по существу уголовное дело № 1-504/24, связываемое с компаниями “Лайф-из-Гуд”, “Гермес” и кооперативом “Бест Вей”, провел очередные, шестое и седьмое по счету, заседания, посвященные допросу свидетелей обвинения и лиц, признанных следствием потерпевшими в рамках судебного следствия по делу
  “К кооперативу претензий не было, следователь предложил подать заявление”
  Признанный следствием потерпевший Болян подсудимых не знает. Был клиентом “Гермеса”, а также пайщиком кооператива — но до 2019 года. В 2019-м он вышел из кооператива и из “Гермеса”, ему были возвращены паевые взносы, и никаких претензий к кооперативу у него не было — что он письменно подтвердил, расторгая договоры с этими организациями.

  Однако, как Болян отметил на суде, следователь убедил его в том, что он — потерпевший и должен подать заявление на возврат членских взносов. Заявление в МВД писать не хотел, на него вышли сотрудники, сначала претензий к кооперативу не было. Полиция ему объяснила, что можно получить деньги.

  Стал клиентом “Гермеса” и пайщиком кооператива через своего консультанта Алексея Виноградова. Виноградов — грамотный маркетолог, он ему верил, тот не работал в кооперативе. Что было предметом договора в “Гермесе”, не помнит. В “Гермес” внес 100 и 700 евро, а в кооператив каждый месяц вносил по 12 тыс. в течение семи месяцев.

  Вышел и из кооператива, и из “Гермеса” в 2019 году. Зачем вступал? “Наверное, квартиру купить хотел”. Кооператив вернул ему 70 тыс. паевых взносов, “Гермес” вернул со счета “Виста” 140 тыс. рублей.

  В кооперативе деньги вернули почти сразу, удержав вступительный и членские взносы; в “Гермесе” вернули позже через “внутрянку”, но удержали комиссию.

  Утверждает, что ему говорили, что можно со счета “Виста” вносить деньги в кооператив. Объясняли, что деньги передаются в доверительное управление трейдерам и брокерам, которые играют на бирже. В кооперативе, как он утверждает, можно было купить место в очереди. По его словам, “Гермес” и кооператив — по сути, одна организация. Требует взыскать с кооператива более 148 тыс. рублей — вступительный и членские взносы, и более 60 тыс. рублей с “Гермеса” — комиссию при выводе средств.

  Договор с кооперативом не читал, но ему объяснили, что есть невозвратная часть денег — ее и не вернули, “но хочу попытаться вернуть”. Претензий к кооперативу “как бы и нет, но если вернут взносы, то будет хорошо”.

  К Виноградову претензий не предъявлял. “Может, меня и не обманули в кооперативе”, -резюмировал свое выступление в суде Болян.
  “Требую выплатить с учетом роста цен на недвижимость”
  Признанная следствием потерпевшей Комова была как клиентом “Гермеса”, так и пайщиком кооператива. Подсудимых не знает. Требует более 8800 тыс. с кооператива и более 2700 тыс. с “Гермеса”. При этом из кооператива она не вышла и заявление о выходе не подавала. Сумма требований к кооперативу включает как паевые и членские взносы, так и оценку роста цен на недвижимость, которая не была приобретена.

  Утверждает, что можно переводить деньги со счета “Виста” напрямую в кооператив — в подтверждение приводит скрины переписки с консультантами в смартфоне. Суд разъясняет, что доказательство может быть приобщено позднее при надлежащем оформлении.

  “Информацию воспринял скептически, но вступил”
  Признанный следствием потерпевшим Киреев был только клиентом “Гермеса”. Подсудимых не знает лично — Измайлова видел в видеоролике “Лайф-из-Гуд”. Узнал о “Гермесе” от консультантов Татьяны и Андрея Клейменовых, с которыми знаком с конца 1990-х годов. Вступил в “Гермес” в 2020 году, деньги сразу отобразились на счете. Вносил средства на счет “Виста” небольшими частями, снимал средства со счета для личных нужд. Заявляет требования на более чем 2 млн 300 тыс. рублей.

  Когда подписывал договор, в офисе была табличка кооператива, но в офисе находился представитель фирмы “Гермес”, ему сказали, что это два продукта компании “Лайф-из-Гуд”.

  В 2022 году начались проблемы с выводом средств. И руководство фирмы пугало блокировкой счета в случае подачи заявления в правоохранительные органы. В хейтерском чате узнал телефон следователя Сапетовой, позвонил и подал заявление.

  В чате клиентов компании “Гермес” была информация о том, что счет будет заблокирован в случае подачи заявления в правоохранительные органы. Эта информация была за подписью “администрация”. Он спросил у консультантов: “Кто это — администрация?”, написал вопрос в чате, и его забанили. Других попыток вступать в диалог с “Гермесом” не предпринимал.

  Признанный следствием потерпевшим Чернышенко был также только клиентом только компании “Гермес”. Подсудимых не знает. Познакомился с консультантами “Гермеса” во время совместной работы в “Макдоналдсе”. Информацию о “Гермесе” воспринял скептически — “это какой-то обман”, но консультанты его в конце концов уговорили. Они поставили условие, что продадут ему земельный участок, чтобы он вступил в “Гермес”.

  “Я хотел их обмануть, — пояснил свидетель, — думал: пусть они продадут, а я в “Гермес” не вступлю. Но они начали уговаривать, и я вступил в апреле 2020 года. Один из консультантов дал расписку на внесение денег на счет в “Гермесе”, я внес через него 230 тыс. И еще раз из жадности 140 тыс. 140 тыс. я вывел, плюс каждый месяц выводил по 5000–7000 руб. С какого-то момента проценты стали падать. В конце я захотел выйти — но не успел. У меня в “Гермесе” осталось 270 тыс., которые я требую вернуть”.

  В январе 2023 года Чернышенко подал заявление в полицию, так как прекратился доступ к счету. “Мне предложили 70 тыс. вернуть, чтобы я не ходил в полицию, ссылаясь на то, что помогли мне продать участок за меньшую сумму по документам, чем я его продал на самом деле, но я отказался, сказал, что мне надо 270 тыс.”.

  “Я хочу стать потерпевшей. Но Василенко многие благодарны за квартиры”
  Свидетель обвинения Галашенкова была только клиентом “Гермеса”. Из подсудимых знает Виктора Ивановича Василенко. Она сидела в зале при допросе двух потерпевших (что запрещено), но заявила, что плохо слышит. Ранее была знакома с Верой Исаевой из компании “Лайф-из-Гуд”.

  Вера узнала, что у нее есть офис, и познакомила с Романом Василенко, который снял у нее офис, когда “Лайф-из-Гуд” только начинала раскручиваться. Он снимал офис только за коммунальные платежи. “Я попросила расплатиться за четыре месяца, а он предложил мне вместо денег вступить в “Бест Вей”, но я отказалась, так как квартира не была нужна”. Зато стала клиентом “Гермеса”: “Внесла 15 тыс. евро, но через три месяца на счете оказалось 3400 евро!” Исаева, по словам Галашенковой, оказалась мошенницей.

  По словам Галашенковой, она внесла на счет “Виста” более 3 млн рублей. “Когда сказали, что все счета заблокировали, то собрали с нас еще денег, чтобы счета разблокировать, потом пришло сообщение, что открывается новая фирма, но это все оказалось обманом — счета не разблокированы”.

  “Я не считала себя потерпевшей, так как не знала, что это можно сделать, — заявила Галашенкова. — Сейчас желаю заявить, что я хочу стать потерпевшей. Считаю, что должна взыскать с “Гермеса” как прямой ущерб, так и упущенную выгоду, так как эта фирма закрылась”.

  При этом заявила, что “Василенко молодец, потому что я видела людей, которые купили квартиры, они были ему очень благодарны”.

  Yanıtla
 111. StephenMurgy
  StephenMurgy says:

  Aw, this was a really good post. Spending some time and actual effort to generate a really good article… but what can I say… I put things off a whole lot and never manage to get nearly anything done.

  https://playzone10.com/ Reviews of computer games, articles about game consoles

  Yanıtla
 112. Shanephide
  Shanephide says:

  Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.
  казино гама

  Yanıtla
 113. JosephStark
  JosephStark says:

  The world’s most liveable cities for 2024
  жесткий анальный секс

  It’s considered among the most beautiful cities in the world to visit, and it seems that Vienna may also be an unbeatable place to live.

  The Austrian city has been crowned the most liveable city in the world yet again in the annual list from the Economist Intelligence Unit (EIU), which was released today.

  The EIU, a sister organization to The Economist, ranked 173 cities across the globe on a number of significant factors, including health care, culture and environment, stability, infrastructure and education.

  Vienna topped the list for the third consecutive year, receiving “perfect” scores in four out of five of the categories — the city was marked lower for culture and environment due to an apparent lack of significant sporting events.
  Just behind the Austrian capital, Denmark’s Copenhagen retained its second place position, while Switzerland’s Zurich moved up from sixth place to third on the list.

  Australia’s Melbourne fell from third to fourth place, while Canadian city Calgary tied for fifth place with Swiss city Geneva.

  Canada’s Vancouver and Australia’s Sydney were in joint seventh place, and Japan’s Osaka and New Zealand’s Auckland rounded out the top 10 in joint ninth place.

  Yanıtla
 114. EarnestLause
  EarnestLause says:

  Wow that was strange. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say superb blog!
  карго из турции

  Yanıtla
 115. Virgilkar
  Virgilkar says:

  Следственная группа по делу «Бест Вей»: следователи или оборотни в погонах?
  Лайф-из-Гуд
  Следственная группа по делу кооператива «Бест Вей» во главе со следователями ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти майором юстиции Екатериной Сапетовой и подполковником юстиции Константином Иудичевым играет собственную партию либо для того, чтобы выслужиться перед непосредственным начальством, либо из-за прямой заинтересованности в уничтожении кооператива со стороны конкурентов и/или банков.

  Следствие по делу кооператива «Бест Вей» вступило в активную фазу ровно год назад. За это время арестованы четверо технических сотрудников, и уже год они томятся в СИЗО, пятеро граждан объявлены в розыск.

  Офис кооператива буквально разгромлен двумя обысками, документация изъята, и следствие запрещает ее копировать, счета и недвижимость арестованы. Под арестом — активы на более чем 15 млрд рублей, хотя ущерб для так называемых потерпевших, пул которых следователи год собирали под разными предлогами, не превышает 115 млн рублей. Это спустя почти полтора года с момента возбуждения уголовного дела, не считая периода длительного проведения оперативно-разыскных мероприятий. Гора родила мышь.

  При этом значительная часть этих потерпевших, например, бывшие пайщики, которые внесли невозвратный вступительный взнос, но затем не смогли копить на квартиру и сами вышли из кооператива, а теперь по наущению следствия подали заявление о том, что кооператив им не вернул то, что и не должен был вернуть. Потерпевших 100 с лишним человек, притом что в кооперативе — более 19 тыс. пайщиков, то есть капля в море, да и эти 100 не имеют юридически обоснованных претензий к кооперативу. Среди представленных следствием потерпевших есть и конкуренты — бывшие пайщики, которые еще несколько лет назад вышли из «Бест Вей» и создали «альтернативный» кооператив «Вера».

  Следователи обосновывают арест счетов тем, что «деньги могут украсть», хотя они же сами как минимум участвуют во вполне криминальном использовании чужих денег, уже год не давая пайщикам ни приобрести квартиру за счет средств, которые они скопили на счете в кооперативе, ни забрать деньги, при этом предоставляя возможность банкам. Следователи уже год дают возможность банкам пользоваться счетами почти на 4 млрд рублей, притом постоянно пополняющимися, так как большинство пайщиков продолжает вносить паевые и членские взносы.

  Парадокс в том, что новая история обиженных дольщиков (в данном случае пайщиков) всероссийского масштаба возникла не из-за того, что у организации не оказалось средств для выполнения обязательств, а из-за того, что следственная группа лишила ее возможности пользования средствами и прямо блокирует выполнение обязательств перед пайщиками.

  Адвокатам кооператива несколько раз удавалось добиться снятия арестов с активов кооператива, однако следователи и банки просто игнорируют решения судов. Потом, пользуясь высоким статусом следователей главка, заходят с новым ходатайством об аресте через кабинет судьи и без участия представителей кооператива, и активы снова арестовываются — до следующей успешной апелляции адвокатов, после которой в дело вступают банки, по договоренности со следствием блокирующие счета в рамках процедур комплаенс, игнорируя решения судов.

  Должностное преступление
  Действия следственной группы не могут квалифицироваться иначе, как должностное преступление, так как в них прослеживается заинтересованность в уничтожении кооператива. Фактически они сами организуют преступление, которое якобы расследуют, целенаправленно разрушают кооператив, а не спасают пайщиков, не нуждающихся в их спасении и 15 февраля проводящих всероссийскую акцию в защиту своего кооператива от следственной группы.

  Адвокаты подавали в Следственный комитет заявление о преступлении, но оно было положено под сукно.

  К службе не годны
  Отдельная тема — вопиющая профнепригодность следственной группы. Иудичев в своих ответах на запросы ничтоже сумняшеся пишет, что Центральный банк признал кооператив финансовой пирамидой, хотя ЦБ, во-первых, не суд, чтобы делать такие «признания», во-вторых, такого признания просто не было: утверждение не соответствует действительности.

  ЦБ внес кооператив в так называемый предупредительный список, являющийся инструментом информирования потребителей финансовых услуг об организациях, работа с которыми чревата для граждан рисками, и решение о включении в этот список состоялось после возбуждения уголовного дела, скорее всего, как раз на основе информации о его возбуждении.

  Любимая тема следственной группы — якобы незаконность переименования кооператива из жилищного в потребительский: они не могут даже прочитать Жилищный кодекс, где черным по белому написано, что жилищный кооператив — один из видов жилищного. И подобных примеров некомпетентности и выдумок в деятельности следователей масса.

  В итоге мы имеем шитое белыми нитками дело, наносящее колоссальный ущерб тысячам пайщиков кооператива, среди которых преобладают малообеспеченные люди.

  Возникают вопросы: не пора ли министру Колокольцеву разобраться со своими сотрудниками, не пора ли главе Следкома Бастрыкину обратить внимание на должностные преступления в «соседнем» ведомстве?

  Yanıtla
 116. taktichn__essa
  taktichn__essa says:

  Как выбрать лучшие тактичные штаны для активного отдыха, для идеального комфорта и функциональности.
  Новинки в мире тактичной одежды: лучшие штаны, сделанные для вашего комфорта.
  Чем отличаются тактичные штаны от обычных, и какие модели стоит обратить внимание.
  Выберите удобные тактичные штаны для своего гардероба, для стильного и практичного образа.
  Тактичные штаны: выбор современного мужчины, чтобы чувствовать себя комфортно в любой ситуации.
  штани тактичні з наколінниками [url=https://vijskovitaktichnishtanu.kiev.ua/]https://vijskovitaktichnishtanu.kiev.ua/[/url] .

  Yanıtla
 117. stomatolog_fwOr
  stomatolog_fwOr says:

  Секреты ухода за зубами, советуем.
  Уникальные методики лечения зубов, профессиональный уход за зубами.
  Эффективные способы обезболивания, предлагаем.
  Самые популярные заблуждения о зубах, эффективные советы стоматолога.
  Как сохранить здоровье зубов на долгие годы, рекомендуем.
  Секреты профилактики кариеса, эффективные методики стоматологии.
  Как правильно чистить зубы: секреты здоровой улыбки, советуем.
  стоматологія кабінет https://klinikasuchasnoistomatologii.vn.ua/ .

  Yanıtla
 118. cVCTrv
  cVCTrv says:

  I’m really enjoying the design and layout of your site.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more
  enjoyable for me to come here and visit more often. Did you
  hire out a developer to create your theme? Exceptional work!

  Yanıtla
 119. taktichn__tksa
  taktichn__tksa says:

  Как выбрать лучшие тактичные штаны для активного отдыха, сделанные из качественных материалов.
  Новинки в мире тактичной одежды: лучшие штаны, которые подчеркнут вашу уверенность и стиль.
  Как правильно выбрать тактичные штаны, и какие модели стоит обратить внимание.
  Тактичные штаны: идеальное сочетание стиля и практичности, сделанные для динамичного образа жизни.
  Какие материалы лучше всего подойдут для тактичных штанов, чтобы чувствовать себя комфортно в любой ситуации.
  брюки тактичні брюки тактичні .

  Yanıtla
 120. Lhanephide
  Lhanephide says:

  Hey everyone,

  I recently stumbled upon a coin called HGL on the TON network, and I found its address: EQASgMtBU2QP9JMRfR1jKeLcPMUUT2RGigp_cVcjQuCyaZDw
  There are some whispers that this coin might see some significant developments soon, but it’s still pretty low-key. Here’s the link I found on GeckoTerminal: https://www.geckoterminal.com/ton/pools/EQBPaJg_cqZ25-ZRBPOBXWh9uCXGTcOxkvDLgRALL6n2L4y2

  I got a bit curious and bought a small amount since the price is still quite low. Has anyone here heard anything about HGL or know more about what’s going on with this project? Would love to hear your thoughts!

  Thanks!

  Yanıtla
 121. Shanephide
  Shanephide says:

  Hey everyone,

  I recently stumbled upon a coin called HGL on the TON network, and I found its address: EQASgMtBU2QP9JMRfR1jKeLcPMUUT2RGigp_cVcjQuCyaZDw
  There are some whispers that this coin might see some significant developments soon, but it’s still pretty low-key. Here’s the link I found on GeckoTerminal: https://www.geckoterminal.com/ton/pools/EQBPaJg_cqZ25-ZRBPOBXWh9uCXGTcOxkvDLgRALL6n2L4y2

  I got a bit curious and bought a small amount since the price is still quite low. Has anyone here heard anything about HGL or know more about what’s going on with this project? Would love to hear your thoughts!

  Thanks!

  Yanıtla
 122. Myronlex
  Myronlex says:

  Объединение узлов через обществе БИОН. Проводим энергообъединение аграрных участков. ЯЗЫК нас хоть наложить запрет перераспределение грунтов а также земельных площадей, что-что тоже объединение отделений в течение СНТ.
  https://bion-online.ru/

  Yanıtla
 123. Adrianreick
  Adrianreick says:

  KMSpico Download | Official KMS Website New July 2024
  windows loader скачать
  Are you looking for the best tool to activate your Windows & Office? Then you should download and install KMSpico, as it is one of the best tools everyone should have. In this article, I will tell you everything about this fantastic tool, even though I will also tell you if this is safe to use.

  In this case, don’t forget to read this article until the end, so you don’t miss any critical information. This guide is for both beginners and experts as I came up with some of the rumours spreading throughout the internet.

  Perhaps before we move towards downloading or installing a section, we must first understand this tool. You should check out the guide below on this tool and how it works; if you already know about it, you can move to another section.
  What is KMSPico?
  KMPico is a tool that is used to activate or get a license for Microsft Windows as well as for MS Office. It was developed by one of the most famous developers named, Team Daz. However, it is entirely free to use. There is no need to purchase it or spend money downloading it. This works on the principle of Microsft’s feature named Key Management Server, a.k.a KMS (KMSPico named derived from it).

  The feature is used for vast companies with many machines in their place. In this way, it is hard to buy a Windows License for each device,, which is why KMS introduced. Now a company has to buy a KMS server for them and use it when they can get a license for all their machines.

  However, this tool also works on it, and similarly, it creates a server on your machine and makes it look like a part of that server. One thing different is that this tool only keeps the product activated for 180 days. This is why it keeps running on your machine, renews the license keys after 180 days, and makes it a permanent activation.

  KMSAuto Net
  Microsoft Toolkit
  Windows Loader
  Windows 10 Activator
  Features
  We already know what this tool means, so let’s talk about some of the features you are getting along with KMSPico. Reading this will surely help you understand whether you are downloading the correct file.

  Ok, so here are some of the features that KMSPico provides:

  Activate Windows & Office

  We have already talked about this earlier, as using this tool, you will get the installation key for both Microsoft Products. Whether it is Windows or Office, you can get a license in no time; however, this supports various versions.

  Supports Multi-Arch

  Since this supports both products, it doesn’t mean you have to download separate versions for each arch. One version is enough, and you can get the license for both x32-bit or even the x64-bit.

  It Is Free To Use

  Undoubtedly, everything developed by Team Daz costs nothing to us. Similarly, using this tool won’t cost you either, as it is entirely free. Other than this, it doesn’t come with any ads, so using it won’t be any trouble.

  Permanent License

  Due to the KMS server, this tool installs on our PC, we will get the license key for the rest of our lives. This is because the license automatically renews after a few days. To keep it permanent, you must connect your machine to the internet once 180 days.

  Virus Free

  Now comes the main feature of this tool that makes it famous among others. KMSPico is 100% pure and clean from such viruses or trojans. The Virus Total scans it before uploading to ensure it doesn’t harm our visitors.

  Yanıtla
 124. Douglasedilk
  Douglasedilk says:

  KMSpico: What is it?
  kmspico 10
  Operating systems and Office suites are among the primary Microsoft software items that still need to be paid for. Some consumers may find alternate activation methods due to the perceived expensive cost of these items. There may be restrictions, unforeseen interruptions, and persistent activation prompts if these items are installed without being properly activated.

  Our KMSpico app was created as a solution to this issue. By using this program, customers may access all of the functionality of Microsoft products and simplify the activation procedure.
  KMSPico is a universal activator designed to optimize the process of generating and registering license codes for Windows and Office. Functionally, it is similar to key generators, but with the additional possibility of automatic integration of codes directly into the system. It is worth paying attention to the versatility of the tool, which distinguishes it from similar activators.
  The above discussion primarily focused on the core KMS activator, the Pico app. Understanding what the program is, we can briefly mention KMSAuto, a tool with a simpler interface.

  By using the KMSPico tool, you can setup Windows&Office for lifetime activation. This is an essential tool for anybody looking to reveal improved features and go beyond limitations. Although it is possible to buy a Windows or Office key.

  KMSPico 11 (last update 2024) allows you to activate Windows 11/10/8 (8.1)/7 and Office 2021/2019/2016/2013/2010 for FREE.

  Yanıtla
 125. berc__ocka
  berc__ocka says:

  Узнайте всю правду о берцах зсу, историю, Какова история появления берців зсу?, погрузитесь в, магию, загляните в, Берці зсу: сакральное оружие, Берці зсу: от древности до современности, культурой, проникнитесь, Берцем зсу було від роду козацького, дізнайтеся
  берці літні зсу купити берці літні зсу купити .

  Yanıtla
 126. Craigwhosy
  Craigwhosy says:

  Звон Колокольцева
  Бест Вей
  Поздравляем вас, гражданин министр, соврамши!
  Выступая прошлой осенью в Совете Федерации, министр внутренних дел Владимир Колокольцев рассказывал, о так называемом уголовном деле «Лайф-из-Гуд» – «Гермес» – «Бест Вей», обещал миллиарды рублей ущерба и десятки тысяч потерпевших. Пресс-служба МВД под руководством его боевой подруги Ирины Волк заявила о том, что вскрыта деятельность крупнейшей в истории России финансовой пирамиды.

  Однако в уголовном деле, расследованном или, вернее сказать, изготовленном ГСУ питерского главка МВД, которое в феврале начал рассматривать Приморский районный суд Санкт-Петербурга, 282 млн рублей ущерба и 221 лицо, признанное следствием потерпевшим: никаких миллиардов и десятков тысяч потерпевших.

  Министр и его Волк публично солгали – на основе информации, переданной замначальника ГСУ руководителем следственной группы полковником юстиции А.Н. Винокуровым, фактически даже руководившей СГ его заместительницей майором, а затем подполковником юстиции Е.А. Сапетовой по материалам, состряпанным опером УЭБиПК питерского главка МВД майором полиции А.Ю. Машевским, при попустительстве (или соучастии?) начальника ГСУ Негрозова и замначальника Следственного департамента федерального министерства Вохмянина. Полковник и подполковник с примерно пятого-шестого уровня иерархии МВД виляет генералом полиции Российской Федерации, постоянным членом Совета безопасности России – это позор для государства.
  Так называемые потерпевшие и реально пострадавшие
  Большинство «потерпевших» на суде заявляют суммы около 1–2 млн рублей, при этом в ходе судебного следствия выясняется, что они, как правило, получали немалый доход, причем, они еще и налоговые/валютные преступники, так как этот доход не декларировали. Среди «потерпевших» есть граждане, заявляющие смехотворные суммы в 50–70 тыс., то есть количество потерпевших специально накручивалось следствием. И даже с этим накручиванием удалось набрать так мало – учитывая, что у «Гермеса», по данным самого же следствия, более 200 тыс. клиентов в России, а в кооперативе «Бест Вей» – около 20 тыс. пайщиков.

  То есть большинство и клиентов «Гермеса», и пайщиков кооператива не считают себя потерпевшими от деятельности этих организаций.

  Судя по тысячам обращений во все инстанции, нескольким волнам митингов, прокатившихся по России, они считают себя потерпевшими от деятельности органов внутренних дел.

  Ведь именно завербованный питерским УЭБиПК сисадмин российской платежной системы «Гермеса» Набойченко заблокирован и разгромил в феврале 2022 года эту платежную систему, повесив на сайте дисклеймер: «Обращайтесь в правоохранительные органы», что на месяцы прекратило вывод средств. Именно действия правоохранительных органов в отношении компании до и после затруднили вывод средств. Дело в том, что для вывода средств многими использовался механизм p2p, позволяющий не платить комиссию, то есть для вывода средств нужно, чтобы кто-то вносил средства (что, понятно, резко сократилось из-за уголовного дела) и происходил обмен. Однако этот способ не единственный, вывод средств так или иначе осуществляется.

  Тысячи пайщиков кооператива тем более не считают себя потерпевшими от его деятельности – потому что именно правоохранительные органы воспрепятствовали приобретению недвижимости с помощью кооператива, а она из-за более чем двухлетнего ареста его счетов, на которых около 4 млрд рублей, не может быть приобретена по прежней цене.

  Именно правоохранительные органы прямо запрещают выплаты пайщикам кооператива, решившим забрать свой пай, – даже по исполнительным листам судов. И клиентам «Гермеса», и пайщикам кооператива правоохранительными органами нанесен колоссальный ущерб – и материальный, и моральный, который они намерены взыскать с государства.
  «Следователи»-преступники должны сидеть в тюрьме
  Весьма скромный результат следствия МВД был достигнут откровенно преступным путем.

  1. Некоторые из преступлений следствия были фактически признаны судами. 1 декабря прошлого года Приморский районный суд города Санкт-Петербурга признал незаконным, нарушающим УПК фактический отказ кооперативу в ознакомлении с материалами уголовного дела.При рассмотрении дела в суде выяснилось, что следственная группа ГСУ питерского главка МВД, формально руководимая замначальника ГСУ полковником юстиции А.Н. Винокуровым, а фактически – подполковником юстиции Е.А. Сапетовой, подделала документы. Автор подделки – Сапетова – еще в феврале была уволена из ГСУ «по собственному желанию».

  Уличенная адвокатами кооператива в нарушении УПК, следственная группа составила письмо об удовлетворении ходатайства задним числом и попыталась представить дело так, что кооператив не получил письмо по своей вине. Ложь была выявлена в том числе и с помощью системы электронного документооборота питерского главка МВД.

  2. Подделка документов была вынужденным преступлением для сокрытия более серьезного: незаконного содержания под стражей. Следственная группа грубо нарушила права гражданских истцов и ответчиков, потому что без этого нарушения она не успела за 30 суток до истечения предельного срока содержания четверых обвиняемых под стражей начать ознакомление обвиняемых с материалами дела –а это было единственное основание продления им срока содержания под стражей свыше предельного.

  Следственная группа из-за спешки даже толком не смогла завершить следственные действия, незаконно вела параллельное расследование по «резервному» делу, но позднее, отбросив стыд, из-за отсутствия материала для составления «нужного» обвинительного заключения, незаконно продолжила расследование «основного» дела, в том числе проводила следственные действия, которые, согласно УПК, невозможны после начала ознакомления обвиняемых с материалами дела. Все эти ухищрения были необходимы для того, чтобы ни в коем случае не выпускать обвиняемых и продолжать держать их в заложниках.

  3. Де-факто происходит уголовное наказание неосужденных людей – четверо подсудимых уже второй год сидят в тюрьме. При этом наказываются явно ни в чем неповинные люди – технические сотрудники «Лайф-из-Гуд»: даже если предположить, что действительно работала пирамида – что опровергается показаниями свидетелей самого обвинения, которые сообщают суду, что компания «Гермес» хорошо работала, они были довольны получаемым доходом, и проблемы начались после того, как российская платежная система компании была обрушена завербованным полицией петербургским сисадмином компании Набойченко. Все подсудимые – технические сотрудники компании «Лайф-из-Гуд» и ни к каким управленческим решениям отношения никогда не имели. Их взяли в заложники для того, чтобы они дали показания на руководство компании.

  4. Еще одно преступление – заведомо подложное постановление руководителя следственной группы А.Н. Винокурова о привлечении кооператива «Бест Вей» в качестве гражданского ответчика на 16 млрд рублей, тогда как сумма ущерба в уголовном деле –282 млн, и в деле нет ни одного искового заявления – даже на 100 рублей.

  5. Следствие стимулировало двух особенно активных так называемых потерпевших написать заявления о моральном ущербе на миллиард (!) рублей каждое – исключительно для ложного обоснования ареста активов кооператива, но понятно, что это ничтожные документы, так как моральный ущерб во всех случаях, не связанных с причинением смерти, присуждается российскими судами в размере не более десятков тысяч рублей.

  6. Ни один из «потерпевших» не доказал обоснованность своих претензий в гражданском суде. При этом арестованы активы кооператива почти на 4 млрд рублей и активы частных лиц на такую же сумму. Это не что иное, как попытка захвата активов при участии органов внутренних дел некой заинтересованной группой клиентов «Гермеса» – необязательно из числа «потерпевших», то есть коррупционное преступление, которое упорно игнорирует ГУСБ МВД.

  Механизм для такого захвата есть – это передача средств под управление Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. Понятно, почему не ограничиваются активами подсудимых и обвиняемых: этого недостаточно для удовлетворения аппетитов тех, кто стоит за заказным уголовным делом. И понятно, почему одно юридическое лицо – кооператив «Бест Вей» – незаконно пытаются привлечь к ответственности за другое – компанию «Гермес»: активы «Гермеса» – за рубежом.

  7. Следствие, а теперь и прокуратура совершают еще одно преступление: незаконно удерживает средства пайщиков кооператива, отказываясь их вернуть, то есть совершают хищение.
  Министр, управляемый мафией
  Итак, Колокольцев публично солгал Совету Федерации, выдумав пирамиду, выдумав многомиллиардный ущерб и десятки тысяч пострадавших, он – некомпетентный руководитель, абсолютно ведомый своей камарильей, стремящейся создавать громкие пиар-истории на пустом месте и с коррупционной выгодой для себя. Он вызвал социальный протест десятков тысяч пайщиков кооператива «Бест Вей» и клиентов компании «Гермес» и членов их семей – в большинстве своем представителей социально незащищенных слоев населения, на годы лишенных возможности пользоваться своими деньгами и приобрести недвижимость, на которую они собрали средства, – в том числе десятков участников СВО. Министр вредит в тылу тем, кто защищает страну на фронте.

  Глава МВД находится под влиянием или даже контролем давно ставшей притчей во языцех питерской полицейской мафии. Ликвидация этой мафии, как и ликвидация преступной, коррупционной, вредящей социально-политической стабильности системы управления МВД, со стороны Колокольцева является важнейшей государственной задачей.

  Yanıtla
 127. Zacharymah
  Zacharymah says:

  [url=https://gadalika.ru/]
  Я потомственная ясновидящая. Жила и выросла в России. Многие знают и помнят о моей бабушке, которая помогла тысячам людей. От неё я получила свой дар и применяю его на благо людям. Ко мне обращаются не только за гаданием и предсказанием будущего, но и чтобы разрешить сложные жизненные проблемы. Вернуть мужа или жену в семью, избавиться от накопленного негатива, снять приворот, открыть дорогу на удачу и счастье
  [/url]

  Yanıtla
 128. TimothyGiz
  TimothyGiz says:

  https://gadalke.ru/ – Меня зовут Мария Степановна, я потомственная ясновидяшая, предсказательница и знаю, зачем вы здесь. Уверена, вы получите ответ и помощь на моем официальном сайте. Каждый день сотни людей со сложными жизненными проблемами пытаются отыскать ответ на вопрос где найти настоящую хорошую гадалку с отзывами, проверенную многими людьми. Гадалку, которая реально помогает. По-разному называют нас: ясновидящая, маг, экстресенс и даже ведьмой назовут несведущие. Я не обижаюсь. Ведь все одно это: Дар, данный Богом. Шарлатанов, выдающих себя за гадалок теперь много стало. Да и гадание не сложная наука, научиться можно при должном упорстве и труде. Сейчас кто на чем гадает, кто на таро, кто на кофейной гуще, на рунах или на воске. Гадают, да не помогают. Потому как не по крови дано, а через ум вошло. А знать, ни порчу снять, ни мужа вернуть не сумеют — а я помогу!

  Yanıtla
 129. VincentNaf
  VincentNaf says:

  В чёрный список пирамид и лохотронов 31 августа 2022 года внесены следующие организации, обладающие признаками финансовой пирамиды или признаками мошенничества.
  мальчик гей
  Etihad Rail (etihadrail-ae.com)

  Club Unite To Live, Life Is Good, Unite To Live (uniteto.live). Новый домен пирамиды находящегося в розыске Романа Василенко.

  TopBoom, «платформа хедж-фонда, специализирующегося на сделках с обратным исходом спортивного события» (topboom.vip, t.me/TopBoom001)

  Change Team, мошенники указывают реквизиты чужого юрлица ООО «АТТИС ГРУПП» (ОРГН 1207700314128, ИНН 9702022065), телеграм-канал «Change Team: Главный Канал» (change-team.ru). Фальшивый обменник раньше назывался C Exchange.
  Ещё лохотроны:
  Scam! Чёрный список пирамид и лохотронов и отзывы

  В чёрный список пирамид и лохотронов включены организации, имеющие признаки финансовой пирамиды по классификации Центрального банка; организации, обладающие признаками матричной пирамиды (массовый привод друзей, «столы»); сборы денег с пенсионеров и прочих незащищённых слоёв населения; хайпы; организации, имеющие негативные отзывы; структуры, оказывающие финансовые услуги без лицензии и прочие лохотроны за исключением псевдоброкеров, кооперативов (с ними тоже не рекомендуем связываться) и некоторых других категорий.

  Yanıtla
 130. Stevesah
  Stevesah says:

  В чёрный список пирамид и лохотронов 31 августа 2022 года внесены следующие организации, обладающие признаками финансовой пирамиды или признаками мошенничества.
  порно групповое жесток
  Etihad Rail (etihadrail-ae.com)

  Club Unite To Live, Life Is Good, Unite To Live (uniteto.live). Новый домен пирамиды находящегося в розыске Романа Василенко.

  TopBoom, «платформа хедж-фонда, специализирующегося на сделках с обратным исходом спортивного события» (topboom.vip, t.me/TopBoom001)

  Change Team, мошенники указывают реквизиты чужого юрлица ООО «АТТИС ГРУПП» (ОРГН 1207700314128, ИНН 9702022065), телеграм-канал «Change Team: Главный Канал» (change-team.ru). Фальшивый обменник раньше назывался C Exchange.
  Ещё лохотроны:
  Scam! Чёрный список пирамид и лохотронов и отзывы

  В чёрный список пирамид и лохотронов включены организации, имеющие признаки финансовой пирамиды по классификации Центрального банка; организации, обладающие признаками матричной пирамиды (массовый привод друзей, «столы»); сборы денег с пенсионеров и прочих незащищённых слоёв населения; хайпы; организации, имеющие негативные отзывы; структуры, оказывающие финансовые услуги без лицензии и прочие лохотроны за исключением псевдоброкеров, кооперативов (с ними тоже не рекомендуем связываться) и некоторых других категорий.

  Yanıtla
 131. OLanephide
  OLanephide says:

  Thank you for another informative site. Where else may I am getting that type of information written in such an ideal manner? I have a mission that I am just now working on, and I have been on the look out for such information.
  казино либет

  Yanıtla
 132. EarnestLause
  EarnestLause says:

  Right here is the right website for anyone who really wants to find out about this topic. You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a topic that’s been written about for a long time. Excellent stuff, just great!

  lee bet

  Yanıtla
 133. LouisFride
  LouisFride says:

  Звон Колокольцева
  Бест Вей
  Поздравляем вас, гражданин министр, соврамши!
  Выступая прошлой осенью в Совете Федерации, министр внутренних дел Владимир Колокольцев рассказывал, о так называемом уголовном деле «Лайф-из-Гуд» – «Гермес» – «Бест Вей», обещал миллиарды рублей ущерба и десятки тысяч потерпевших. Пресс-служба МВД под руководством его боевой подруги Ирины Волк заявила о том, что вскрыта деятельность крупнейшей в истории России финансовой пирамиды.

  Однако в уголовном деле, расследованном или, вернее сказать, изготовленном ГСУ питерского главка МВД, которое в феврале начал рассматривать Приморский районный суд Санкт-Петербурга, 282 млн рублей ущерба и 221 лицо, признанное следствием потерпевшим: никаких миллиардов и десятков тысяч потерпевших.

  Министр и его Волк публично солгали – на основе информации, переданной замначальника ГСУ руководителем следственной группы полковником юстиции А.Н. Винокуровым, фактически даже руководившей СГ его заместительницей майором, а затем подполковником юстиции Е.А. Сапетовой по материалам, состряпанным опером УЭБиПК питерского главка МВД майором полиции А.Ю. Машевским, при попустительстве (или соучастии?) начальника ГСУ Негрозова и замначальника Следственного департамента федерального министерства Вохмянина. Полковник и подполковник с примерно пятого-шестого уровня иерархии МВД виляет генералом полиции Российской Федерации, постоянным членом Совета безопасности России – это позор для государства.
  Так называемые потерпевшие и реально пострадавшие
  Большинство «потерпевших» на суде заявляют суммы около 1–2 млн рублей, при этом в ходе судебного следствия выясняется, что они, как правило, получали немалый доход, причем, они еще и налоговые/валютные преступники, так как этот доход не декларировали. Среди «потерпевших» есть граждане, заявляющие смехотворные суммы в 50–70 тыс., то есть количество потерпевших специально накручивалось следствием. И даже с этим накручиванием удалось набрать так мало – учитывая, что у «Гермеса», по данным самого же следствия, более 200 тыс. клиентов в России, а в кооперативе «Бест Вей» – около 20 тыс. пайщиков.

  То есть большинство и клиентов «Гермеса», и пайщиков кооператива не считают себя потерпевшими от деятельности этих организаций.

  Судя по тысячам обращений во все инстанции, нескольким волнам митингов, прокатившихся по России, они считают себя потерпевшими от деятельности органов внутренних дел.

  Ведь именно завербованный питерским УЭБиПК сисадмин российской платежной системы «Гермеса» Набойченко заблокирован и разгромил в феврале 2022 года эту платежную систему, повесив на сайте дисклеймер: «Обращайтесь в правоохранительные органы», что на месяцы прекратило вывод средств. Именно действия правоохранительных органов в отношении компании до и после затруднили вывод средств. Дело в том, что для вывода средств многими использовался механизм p2p, позволяющий не платить комиссию, то есть для вывода средств нужно, чтобы кто-то вносил средства (что, понятно, резко сократилось из-за уголовного дела) и происходил обмен. Однако этот способ не единственный, вывод средств так или иначе осуществляется.

  Тысячи пайщиков кооператива тем более не считают себя потерпевшими от его деятельности – потому что именно правоохранительные органы воспрепятствовали приобретению недвижимости с помощью кооператива, а она из-за более чем двухлетнего ареста его счетов, на которых около 4 млрд рублей, не может быть приобретена по прежней цене.

  Именно правоохранительные органы прямо запрещают выплаты пайщикам кооператива, решившим забрать свой пай, – даже по исполнительным листам судов. И клиентам «Гермеса», и пайщикам кооператива правоохранительными органами нанесен колоссальный ущерб – и материальный, и моральный, который они намерены взыскать с государства.
  «Следователи»-преступники должны сидеть в тюрьме
  Весьма скромный результат следствия МВД был достигнут откровенно преступным путем.

  1. Некоторые из преступлений следствия были фактически признаны судами. 1 декабря прошлого года Приморский районный суд города Санкт-Петербурга признал незаконным, нарушающим УПК фактический отказ кооперативу в ознакомлении с материалами уголовного дела.При рассмотрении дела в суде выяснилось, что следственная группа ГСУ питерского главка МВД, формально руководимая замначальника ГСУ полковником юстиции А.Н. Винокуровым, а фактически – подполковником юстиции Е.А. Сапетовой, подделала документы. Автор подделки – Сапетова – еще в феврале была уволена из ГСУ «по собственному желанию».

  Уличенная адвокатами кооператива в нарушении УПК, следственная группа составила письмо об удовлетворении ходатайства задним числом и попыталась представить дело так, что кооператив не получил письмо по своей вине. Ложь была выявлена в том числе и с помощью системы электронного документооборота питерского главка МВД.

  2. Подделка документов была вынужденным преступлением для сокрытия более серьезного: незаконного содержания под стражей. Следственная группа грубо нарушила права гражданских истцов и ответчиков, потому что без этого нарушения она не успела за 30 суток до истечения предельного срока содержания четверых обвиняемых под стражей начать ознакомление обвиняемых с материалами дела –а это было единственное основание продления им срока содержания под стражей свыше предельного.

  Следственная группа из-за спешки даже толком не смогла завершить следственные действия, незаконно вела параллельное расследование по «резервному» делу, но позднее, отбросив стыд, из-за отсутствия материала для составления «нужного» обвинительного заключения, незаконно продолжила расследование «основного» дела, в том числе проводила следственные действия, которые, согласно УПК, невозможны после начала ознакомления обвиняемых с материалами дела. Все эти ухищрения были необходимы для того, чтобы ни в коем случае не выпускать обвиняемых и продолжать держать их в заложниках.

  3. Де-факто происходит уголовное наказание неосужденных людей – четверо подсудимых уже второй год сидят в тюрьме. При этом наказываются явно ни в чем неповинные люди – технические сотрудники «Лайф-из-Гуд»: даже если предположить, что действительно работала пирамида – что опровергается показаниями свидетелей самого обвинения, которые сообщают суду, что компания «Гермес» хорошо работала, они были довольны получаемым доходом, и проблемы начались после того, как российская платежная система компании была обрушена завербованным полицией петербургским сисадмином компании Набойченко. Все подсудимые – технические сотрудники компании «Лайф-из-Гуд» и ни к каким управленческим решениям отношения никогда не имели. Их взяли в заложники для того, чтобы они дали показания на руководство компании.

  4. Еще одно преступление – заведомо подложное постановление руководителя следственной группы А.Н. Винокурова о привлечении кооператива «Бест Вей» в качестве гражданского ответчика на 16 млрд рублей, тогда как сумма ущерба в уголовном деле –282 млн, и в деле нет ни одного искового заявления – даже на 100 рублей.

  5. Следствие стимулировало двух особенно активных так называемых потерпевших написать заявления о моральном ущербе на миллиард (!) рублей каждое – исключительно для ложного обоснования ареста активов кооператива, но понятно, что это ничтожные документы, так как моральный ущерб во всех случаях, не связанных с причинением смерти, присуждается российскими судами в размере не более десятков тысяч рублей.

  6. Ни один из «потерпевших» не доказал обоснованность своих претензий в гражданском суде. При этом арестованы активы кооператива почти на 4 млрд рублей и активы частных лиц на такую же сумму. Это не что иное, как попытка захвата активов при участии органов внутренних дел некой заинтересованной группой клиентов «Гермеса» – необязательно из числа «потерпевших», то есть коррупционное преступление, которое упорно игнорирует ГУСБ МВД.

  Механизм для такого захвата есть – это передача средств под управление Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. Понятно, почему не ограничиваются активами подсудимых и обвиняемых: этого недостаточно для удовлетворения аппетитов тех, кто стоит за заказным уголовным делом. И понятно, почему одно юридическое лицо – кооператив «Бест Вей» – незаконно пытаются привлечь к ответственности за другое – компанию «Гермес»: активы «Гермеса» – за рубежом.

  7. Следствие, а теперь и прокуратура совершают еще одно преступление: незаконно удерживает средства пайщиков кооператива, отказываясь их вернуть, то есть совершают хищение.
  Министр, управляемый мафией
  Итак, Колокольцев публично солгал Совету Федерации, выдумав пирамиду, выдумав многомиллиардный ущерб и десятки тысяч пострадавших, он – некомпетентный руководитель, абсолютно ведомый своей камарильей, стремящейся создавать громкие пиар-истории на пустом месте и с коррупционной выгодой для себя. Он вызвал социальный протест десятков тысяч пайщиков кооператива «Бест Вей» и клиентов компании «Гермес» и членов их семей – в большинстве своем представителей социально незащищенных слоев населения, на годы лишенных возможности пользоваться своими деньгами и приобрести недвижимость, на которую они собрали средства, – в том числе десятков участников СВО. Министр вредит в тылу тем, кто защищает страну на фронте.

  Глава МВД находится под влиянием или даже контролем давно ставшей притчей во языцех питерской полицейской мафии. Ликвидация этой мафии, как и ликвидация преступной, коррупционной, вредящей социально-политической стабильности системы управления МВД, со стороны Колокольцева является важнейшей государственной задачей.

  Yanıtla
 134. BrandonVoich
  BrandonVoich says:

  Звон Колокольцева
  Лайф-из-Гуд
  Поздравляем вас, гражданин министр, соврамши!
  Выступая прошлой осенью в Совете Федерации, министр внутренних дел Владимир Колокольцев рассказывал, о так называемом уголовном деле «Лайф-из-Гуд» – «Гермес» – «Бест Вей», обещал миллиарды рублей ущерба и десятки тысяч потерпевших. Пресс-служба МВД под руководством его боевой подруги Ирины Волк заявила о том, что вскрыта деятельность крупнейшей в истории России финансовой пирамиды.

  Однако в уголовном деле, расследованном или, вернее сказать, изготовленном ГСУ питерского главка МВД, которое в феврале начал рассматривать Приморский районный суд Санкт-Петербурга, 282 млн рублей ущерба и 221 лицо, признанное следствием потерпевшим: никаких миллиардов и десятков тысяч потерпевших.

  Министр и его Волк публично солгали – на основе информации, переданной замначальника ГСУ руководителем следственной группы полковником юстиции А.Н. Винокуровым, фактически даже руководившей СГ его заместительницей майором, а затем подполковником юстиции Е.А. Сапетовой по материалам, состряпанным опером УЭБиПК питерского главка МВД майором полиции А.Ю. Машевским, при попустительстве (или соучастии?) начальника ГСУ Негрозова и замначальника Следственного департамента федерального министерства Вохмянина. Полковник и подполковник с примерно пятого-шестого уровня иерархии МВД виляет генералом полиции Российской Федерации, постоянным членом Совета безопасности России – это позор для государства.
  Так называемые потерпевшие и реально пострадавшие
  Большинство «потерпевших» на суде заявляют суммы около 1–2 млн рублей, при этом в ходе судебного следствия выясняется, что они, как правило, получали немалый доход, причем, они еще и налоговые/валютные преступники, так как этот доход не декларировали. Среди «потерпевших» есть граждане, заявляющие смехотворные суммы в 50–70 тыс., то есть количество потерпевших специально накручивалось следствием. И даже с этим накручиванием удалось набрать так мало – учитывая, что у «Гермеса», по данным самого же следствия, более 200 тыс. клиентов в России, а в кооперативе «Бест Вей» – около 20 тыс. пайщиков.

  То есть большинство и клиентов «Гермеса», и пайщиков кооператива не считают себя потерпевшими от деятельности этих организаций.

  Судя по тысячам обращений во все инстанции, нескольким волнам митингов, прокатившихся по России, они считают себя потерпевшими от деятельности органов внутренних дел.

  Ведь именно завербованный питерским УЭБиПК сисадмин российской платежной системы «Гермеса» Набойченко заблокирован и разгромил в феврале 2022 года эту платежную систему, повесив на сайте дисклеймер: «Обращайтесь в правоохранительные органы», что на месяцы прекратило вывод средств. Именно действия правоохранительных органов в отношении компании до и после затруднили вывод средств. Дело в том, что для вывода средств многими использовался механизм p2p, позволяющий не платить комиссию, то есть для вывода средств нужно, чтобы кто-то вносил средства (что, понятно, резко сократилось из-за уголовного дела) и происходил обмен. Однако этот способ не единственный, вывод средств так или иначе осуществляется.

  Тысячи пайщиков кооператива тем более не считают себя потерпевшими от его деятельности – потому что именно правоохранительные органы воспрепятствовали приобретению недвижимости с помощью кооператива, а она из-за более чем двухлетнего ареста его счетов, на которых около 4 млрд рублей, не может быть приобретена по прежней цене.

  Именно правоохранительные органы прямо запрещают выплаты пайщикам кооператива, решившим забрать свой пай, – даже по исполнительным листам судов. И клиентам «Гермеса», и пайщикам кооператива правоохранительными органами нанесен колоссальный ущерб – и материальный, и моральный, который они намерены взыскать с государства.
  «Следователи»-преступники должны сидеть в тюрьме
  Весьма скромный результат следствия МВД был достигнут откровенно преступным путем.

  1. Некоторые из преступлений следствия были фактически признаны судами. 1 декабря прошлого года Приморский районный суд города Санкт-Петербурга признал незаконным, нарушающим УПК фактический отказ кооперативу в ознакомлении с материалами уголовного дела.При рассмотрении дела в суде выяснилось, что следственная группа ГСУ питерского главка МВД, формально руководимая замначальника ГСУ полковником юстиции А.Н. Винокуровым, а фактически – подполковником юстиции Е.А. Сапетовой, подделала документы. Автор подделки – Сапетова – еще в феврале была уволена из ГСУ «по собственному желанию».

  Уличенная адвокатами кооператива в нарушении УПК, следственная группа составила письмо об удовлетворении ходатайства задним числом и попыталась представить дело так, что кооператив не получил письмо по своей вине. Ложь была выявлена в том числе и с помощью системы электронного документооборота питерского главка МВД.

  2. Подделка документов была вынужденным преступлением для сокрытия более серьезного: незаконного содержания под стражей. Следственная группа грубо нарушила права гражданских истцов и ответчиков, потому что без этого нарушения она не успела за 30 суток до истечения предельного срока содержания четверых обвиняемых под стражей начать ознакомление обвиняемых с материалами дела –а это было единственное основание продления им срока содержания под стражей свыше предельного.

  Следственная группа из-за спешки даже толком не смогла завершить следственные действия, незаконно вела параллельное расследование по «резервному» делу, но позднее, отбросив стыд, из-за отсутствия материала для составления «нужного» обвинительного заключения, незаконно продолжила расследование «основного» дела, в том числе проводила следственные действия, которые, согласно УПК, невозможны после начала ознакомления обвиняемых с материалами дела. Все эти ухищрения были необходимы для того, чтобы ни в коем случае не выпускать обвиняемых и продолжать держать их в заложниках.

  3. Де-факто происходит уголовное наказание неосужденных людей – четверо подсудимых уже второй год сидят в тюрьме. При этом наказываются явно ни в чем неповинные люди – технические сотрудники «Лайф-из-Гуд»: даже если предположить, что действительно работала пирамида – что опровергается показаниями свидетелей самого обвинения, которые сообщают суду, что компания «Гермес» хорошо работала, они были довольны получаемым доходом, и проблемы начались после того, как российская платежная система компании была обрушена завербованным полицией петербургским сисадмином компании Набойченко. Все подсудимые – технические сотрудники компании «Лайф-из-Гуд» и ни к каким управленческим решениям отношения никогда не имели. Их взяли в заложники для того, чтобы они дали показания на руководство компании.

  4. Еще одно преступление – заведомо подложное постановление руководителя следственной группы А.Н. Винокурова о привлечении кооператива «Бест Вей» в качестве гражданского ответчика на 16 млрд рублей, тогда как сумма ущерба в уголовном деле –282 млн, и в деле нет ни одного искового заявления – даже на 100 рублей.

  5. Следствие стимулировало двух особенно активных так называемых потерпевших написать заявления о моральном ущербе на миллиард (!) рублей каждое – исключительно для ложного обоснования ареста активов кооператива, но понятно, что это ничтожные документы, так как моральный ущерб во всех случаях, не связанных с причинением смерти, присуждается российскими судами в размере не более десятков тысяч рублей.

  6. Ни один из «потерпевших» не доказал обоснованность своих претензий в гражданском суде. При этом арестованы активы кооператива почти на 4 млрд рублей и активы частных лиц на такую же сумму. Это не что иное, как попытка захвата активов при участии органов внутренних дел некой заинтересованной группой клиентов «Гермеса» – необязательно из числа «потерпевших», то есть коррупционное преступление, которое упорно игнорирует ГУСБ МВД.

  Механизм для такого захвата есть – это передача средств под управление Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. Понятно, почему не ограничиваются активами подсудимых и обвиняемых: этого недостаточно для удовлетворения аппетитов тех, кто стоит за заказным уголовным делом. И понятно, почему одно юридическое лицо – кооператив «Бест Вей» – незаконно пытаются привлечь к ответственности за другое – компанию «Гермес»: активы «Гермеса» – за рубежом.

  7. Следствие, а теперь и прокуратура совершают еще одно преступление: незаконно удерживает средства пайщиков кооператива, отказываясь их вернуть, то есть совершают хищение.
  Министр, управляемый мафией
  Итак, Колокольцев публично солгал Совету Федерации, выдумав пирамиду, выдумав многомиллиардный ущерб и десятки тысяч пострадавших, он – некомпетентный руководитель, абсолютно ведомый своей камарильей, стремящейся создавать громкие пиар-истории на пустом месте и с коррупционной выгодой для себя. Он вызвал социальный протест десятков тысяч пайщиков кооператива «Бест Вей» и клиентов компании «Гермес» и членов их семей – в большинстве своем представителей социально незащищенных слоев населения, на годы лишенных возможности пользоваться своими деньгами и приобрести недвижимость, на которую они собрали средства, – в том числе десятков участников СВО. Министр вредит в тылу тем, кто защищает страну на фронте.

  Глава МВД находится под влиянием или даже контролем давно ставшей притчей во языцех питерской полицейской мафии. Ликвидация этой мафии, как и ликвидация преступной, коррупционной, вредящей социально-политической стабильности системы управления МВД, со стороны Колокольцева является важнейшей государственной задачей.

  Yanıtla
 135. EarnestLause
  EarnestLause says:

  Hi there I am so thrilled I found your webpage, I really found you by mistake, while I was searching on Google for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thanks a lot for a tremendous post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the minute but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the superb work.

  pin-up giris

  Yanıtla
 136. TimsothyDum
  TimsothyDum says:

  Thank you for the good writeup. It actually used to be a enjoyment account it. Glance complicated to more added agreeable from you! By the way, how could we be in contact?

  mostbet casino

  Yanıtla
 137. πορνό συνοδείας
  πορνό συνοδείας says:

  Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative.
  I’m gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue
  this in future. Numerous people will be benefited from
  your writing. Cheers!

  Yanıtla
 138. Gichardpruct
  Gichardpruct says:

  Hello I am so happy I found your webpage, I really found you by error, while I was searching on Bing for something else, Anyways I am here now and would just like to say thank you for a incredible post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the fantastic job.
  сайт вавада

  Yanıtla
 139. OLanephide
  OLanephide says:

  Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is excellent blog. A great read. I will definitely be back.
  ggbet pl

  Yanıtla
 140. AltonKam
  AltonKam says:

  Tributes flood in for BBC sport commentator whose wife and daughters were killed in suspected crossbow attack
  анальный секс зрелых

  Figures from across the United Kingdom have offered their condolences to a BBC sport commentator, after his wife and two daughters were killed by an alleged crossbow attacker, in deaths that again drew attention to the epidemic of violence against women.

  Carol Hunt, 61, wife of BBC horse racing commentator, John Hunt, and their daughters, Hannah Hunt, 28, and Louise Hunt, 25, died from injuries sustained in an attack in Bushey, just northwest of London, on Tuesday, according to police and Britain’s public broadcaster.

  A 26-year-old suspect wanted in connection with the killings, and named as Kyle Clifford, was found by British police in Enfield, north London, on Wednesday, following a sprawling manhunt. There were no previous reports to the force over Clifford, who is in serious condition in hospital and is yet to speak with officers, Hertfordshire Police said in a statement.

  A crossbow was recovered as part of the investigation, which police believe was used in a “targeted incident.”
  Epidemic of violence against women
  The killings of the three women rocked Britain, where mass murders are infrequent but violence against women and girls has been officially labeled as a national threat.

  A woman is killed by a man every three days in the UK and one in four women will experience domestic violence in her lifetime, the United Nations’ special rapporteur on violence against women and girls, Reem Alsalem, said earlier this year.

  Charities and human rights organizations have subsequently reiterated urgent demands to tackle femicide in the UK.

  Yanıtla
 141. VictorTum
  VictorTum says:

  Воины-пайщики оказались без защиты в тылу
  Пайщики «Бест Вей» — участники СВО готовы защищать свой кооператив
  Проект для участников СВО
  Многие пайщики кооператива «Бест Вей» и те, в чьих интересах приобретаются квартиры в кооперативе, — участники СВО. И они сами, и их родственники возмущены событиями, происходящими вокруг кооператива. Ведь защищая интересы страны на фронте, в тылу они не защищены от того, что не могут приобрести недвижимость из-за того, что счета кооператива с почти 4 млрд рублей уже более двух лет находятся под арестом — притом, что сумма ущерба по уголовному делу, рассматриваемому Приморским районным судом Санкт-Петербурга, согласно обвинительному заключению, составляет 282 млн рублей.

  «Надеемся, новое руководство Министерства обороны поможет урегулировать ситуацию»

  Наталья Пригаро, мать пайщика кооператива — участника СВО из Нефтеюганска Даниила Пригаро:

  — Сын расплатился за однокомнатную квартиру, приобретенную с помощью кооператива, еще два года назад, подал пакет документов на оформление квартиры в собственность в Росреестр в начале сентября 2022 года — и все это время не может зарегистрировать собственность на нее из-за того, что в Росреестре она значится как арестованная. В конце сентября 2022 года он был мобилизован. Сын брал кредит, чтобы расплатиться за квартиру с кооперативом. Планировал продать эту квартиру и взять квартиру побольше в ипотеку. Однако неоднократно накладывался арест на недвижимость кооператива, несмотря на то что сейчас ареста нет — последний арест, накладывавшийся осенью 2023 года, 19 февраля истек, ходатайства о новом аресте дважды отклонены судом, по Росреестру арест с квартиры до сих пор не снят. В результате кредит приходится платить, квартира в собственность до сих пор не оформлена.

  У сына нет никакой физической и финансовой возможности выяснять отношения с Росреестром — в административном или судебном порядке, он приезжает в отпуска на неделю-полторы, ему не до сутяжничества. Я нахожусь в Анапе, приобрела квартиру с помощью кооператива — сын не имеет возможности сделать на меня генеральную доверенность, а я не могу из Анапы приехать в Нефтеюганск и решать вопросы в Росреестре — кроме поезда, сейчас, сами понимаете, ничего не ходит (конец цитаты).

  «На безобразие, которое происходит с кооперативом, мы пишем жалобы во все инстанции, — говорит она. — Надеемся, новое руководство Министерства обороны поможет урегулировать ситуацию».

  «Надежда, что все разрешится, остается — не может же все быть коррумпировано»

  Елена Бойко — пайщик кооператива из Новосибирска и мать солдата, воющего в СВО, для которого она собиралась приобрести одну из двух квартир в кооперативе. «Я стала пайщиком кооператива в 2021 году. В январе 2021 года подала заявление на покупку двух квартир с помощью кооператива по накопительной программе. У меня двое детей — сын и дочь, им нужно жилье. В 2020 году взяли в ипотеку загородный дом — причем оформили на сына как единственного, кому ее могли одобрить, а в 2021 году он ушел в армию как призывник, а потом подписал контракт. Его относительно недавно отправили „за ленточку“. Думали, что поживем в ипотечном доме, и тут как раз подойдет очередь приобретать квартиры с помощью кооператива. Мы останемся жить в частном доме, а дети въедут в кооперативные квартиры».

  «Ипотека — это разорительно, — подчеркивает Елена, — мы взяли 2,5 млн, а за 30 лет отдадим 6 млн. Когда появился кооператив, для нас это была возможность предоставить каждому из детей жилье: за 10 лет или раньше они расплатятся с кооперативом, причем с минимальной по сравнению ипотекой переплатой, и у них будет собственное жилье. Из-за репрессий в отношении кооператива мы можем быть этой возможности лишены».

  «Я всем сердцем переживаю за ситуацию с кооперативом, заявление о выходе из кооператива пока не пишу — надеюсь, что его деятельность „разморозится“, — говорит Елена. — Обращаемся во все инстанции, в прокуратуру — приходят отписки. Смысл происходящего я понимаю хорошо — когда-то занималась кредитным потребительским кооперативом: нас тогда закрыл Центральный банк. Нашел формальный повод. Но настоящая причина была в том, что мы мешали банкам обирать клиентов. Но надежда на то, что все разрешится, остается — не может же быть все коррумпировано».

  «Больше всего в нашей ситуации возмущает то, что наши воины стоят на стороне государства на фронте, а здесь, в тылу, их интересы нарушаются государственными структурами. Такого быть не должно!»

  «Для многих кооператив — единственная возможность приобрести квартиру»

  Лариса Зискинд — пайщица «Бест Вей», переехавшая с помощью кооператива с семьей — с дочерью, зятем и маленьким внуком ­- с Дальнего Востока в Белгородскую область. Ее зять, живущий в кооперативной квартире, находится на фронте СВО. «С помощью кооператива я приобрела квартиру в двухэтажном доме в селе Пушкарное Белгородской области — мы с дочерью переехали сюда. Мы уже два года расплачиваемся за него с кооперативом. Не до конца сделали ремонт, кухни фактически нет: моем посуду в ванной. Финансовых средств не хватает, так как зять уже год на СВО, пока ни разу не был в отпуске, и перевести деньги с его карты в ВТБ сейчас непросто, потому что карта — в расположении, до ближайшего банка ехать далеко, а он сам — на линии фронта. Мы фактически живем с выплат на ребенка, на мне кредиты — у меня полпенсии уходит на их оплату. Квартира по Росреестру находится под арестом, хотя арест по квартирам кооператива арест истек — а я боюсь ехать в Белгород, чтобы решать по ней вопрос. Я с ребенком на улицу гулять не выхожу в нынешней военной обстановке — сирены воздушной тревоги постоянные. Побыстрее бы наши войска создали санитарную зону в Харьковской области!»

  По поводу покупки квартиры Лариса сообщает, что «ипотека точно никак не светила. Кооператив — это 14 тыс. в месяц и всего лишь 10 лет. В кооперативе даже студентка может приобрести квартиру, почти не переплачивая. При покупке через банк придется заплатить еще как минимум за одну квартиру».

  «Среди пайщиков кооператива очень много пенсионеров, социально незащищенных людей, это была их единственная возможность приобрести квартиру, — говорит Лариса. — Из-за репрессий против кооператива мы можем лишиться единственного жилья. Мы куда только не писали в защиту кооператива. Но, видимо, слишком большой куш. Кооперативу не дают даже платить налоги. Надеемся, что отношение к кооперативу в результате справедливого разбирательства изменится в лучшую сторону».

  «Мы очень устали. Но боремся»

  Людмила Гарина — пайщица кооператива из Саратова, зять которой, проживающий вместе с ней в кооперативной квартире, участвует в СВО. «Я проживаю в кооперативной квартире почти три года вместе с дочерью и внуком, вносим ежемесячные платежи через госуслуги».

  «Возможности взять ипотеку не было, — говорит Людмила. — Фактически у нас один работающий человек — дочь, зять мобилизован, внук — студент, внучке — четыре года. Мы с мужем пенсионеры».

  «У нас с кооперативом проблем не было никаких, — говорит она, — но сейчас уверенности в завтрашнем дне нет. Пишем во все возможные инстанции, в том числе в Администрацию президента, ходили на прием к Володину. Пока ничего не помогает. Вся надежда на то, что суд разберется».

  «Хотелось, чтобы вопрос о возобновлении работы кооператива быстрее решился, — говорит она, — тогда стало бы проще. Когда кооператив заработает, будет совершенно иная ситуация. Мы очень устали. Но боремся».

  «20 тыс. пайщиков кооператива не так просто остановить»

  Алла Яровая — пайщик кооператива из Пятигорска и представитель пайщицы Людмилы Дворцовой, сын которой, Игорь Дворцов, находился на СВО, а теперь служит внутри страны. «Людмила приобрела с помощью кооператива в Пятигорске квартиру для своего сына. Вступила в кооператив она в 2017 году, сначала находилась в накопительной программе — накапливала на первоначальный паевый взнос, накопила, потом стояла в очереди на приобретение жилье, приобрела с помощью кооператива однокомнатную квартиру за 1450 тыс. рублей. Потом приобрела квартиру и постепенно полностью за нее расплатилась. Работала для этого на двух работах, в том числе санитаркой в инфекционном отделении».

  Но оформить квартиру в собственность не удалось, так как она оказалась под арестом, поясняет Алла. И хотя арест 19 февраля истек и больше не накладывался, суд первой инстанции в Пятигорске этот арест подтвердил. «По вопросу получения права собственности и снятия ареста мы обратились в Пятигорский городской суд, где судья очень предвзято отнесся к решению вопроса и мы получили отказ, — говорит Алла, — Хотя аналогичный вопрос рассматривался в Минераловодском суде и там судья вынесла положительное решение и в настоящий момент пайщик получил право собственности на свою квартиру. Предстоит рассмотрение в апелляционной инстанции — несмотря на то, что рассматривать нечего: ареста на недвижимость кооператива сейчас нет. А на квартиру Людмилы Дворцовой — почему-то есть».

  «Кооператив — единственная возможность для людей со средним достатком получить жилье, — говорит Алла, — Нерешенный вопрос — налоги. Мы вынуждены платить налоги с юридических лиц, но мы же физические лица. К депутатам — с нас берут налог как с юрлица. Почему мы должны оплачивать — мы же физлица? Во многих регионах это сделано. Надеемся добиться того, чтобы это было сделано по всей стране».

  «20 тыс. пайщиков кооператива не так просто остановить, — подчеркивает пайщица. — Это наши деньги, и мы за них боремся. Обязательно отстоим наш кооператив!»

  «Активно участвую в защите кооператива»

  У пайщицы кооператива, жительницы из Ленинградской области Татьяны Власенко старший сын находится на СВО с сентября 2022 года. «Три месяца проходил обучение, а потом оказался „за ленточкой“, — говорит Татьяна. — Мы должны были в конце лета 2022 года купить квартиру с помощью кооператива — квартиру планировали большую. Но работа кооператива оказалась заблокирована, и кооператив не может ничего купить уже более двух лет, так как и его счета, и его деятельность заблокированы. Деньги пайщиков, собранные для приобретения квартир, при этом обесцениваются».

  «Я активно участвую в защите нашего кооператива, — говорит Татьяна. — Езжу на все суды в Санкт-Петербурге, хотя живу в деревне — ехать два с половиной, а то и три часа, мне 64 года, а путь неблизкий. И сын в этом поддерживает меня».

  «Вот уже более двух лет работа кооператива заблокирована, деньги обесцениваются»

  У пайщицы из Хабаровска Натальи Ромашко на СВО было два племянника — один, к сожалению, погиб. Планировалась покупка большой квартиры в Хабаровске, Наталья состояла в накопительной программе. «Вот уже более двух лет работа кооператива заблокирована, деньги обесцениваются, — говорит Наталья. — Я участвую в защите кооператива, пишу письма в прокуратуру, в высшие государственные инстанции, потому что нарушаются наши права, нас лишают возможности приобрести квартиру вне ипотечной системы. Пока приходят одни отписки, но борьбу мы продолжаем!»

  «Ситуация — как на СВО»

  Пайщица Светлана Иванова из Новосибирска, волонтер СВО, планировала приобрести с помощью кооператива две квартиры — для себя и для сына, который воюет на СВО добровольцем. «До этого я продала квартиру и сейчас вообще без собственного жилья, — говорит она. — Вступила в кооператив по накопительной программе, рассматривали для приобретения квартиры Крым и Новосибирск. В СВО участвую как волонтер — не остаюсь в стороне, когда Родине нужна помощь».

  «От ситуации с кооперативом очень многие люди пострадали, — говорит Светлана. — Ситуация — как на СВО. И еще больше пострадают, если реализуется плохой сценарий. Хочется надеяться на то, что все образуется, правда восторжествует. Заявление о выходе из кооператива и возврате паевых средств я не подавала. Готова продолжить участие в нем, готова приобрести недвижимость с его помощью: это самый лучший вариант покупки квартиры».

  «Сдаваться в планах нет»

  Пайщица Марина Янковская родом из Хабаровска, она переехала в Новороссийск, ее супруг погиб на СВО. «У нас уже подходила очередь на покупку квартиры в Новороссийске для нашей семьи, мы должны были подбирать объект, — рассказывает она. — Но два года назад все остановилось. Хотели приобрести двухкомнатную квартиру в Новороссийске. Деньги лежат на арестованных счетах кооператива — а недвижимость за это время подорожала. Надеемся хоть что-то приобрести после того, как счета разблокируют».

  «Мы всячески поддерживаем кооператив, — говорит Марина. — Записывали видео, что мы не обманутые, а вполне довольные пайщики, объясняли, что это никакая не пирамида, а организация, созданная в помощь людям. Ждем, когда снимут эти аресты. Сдаваться в планах нет».

  Yanıtla
 142. Pabloporne
  Pabloporne says:

  Tributes flood in for BBC sport commentator whose wife and daughters were killed in suspected crossbow attack
  [url=https://journal.tinkoff.ru/wtf/lifeisgood-bestway/]первый анальный секс[/url]

  Figures from across the United Kingdom have offered their condolences to a BBC sport commentator, after his wife and two daughters were killed by an alleged crossbow attacker, in deaths that again drew attention to the epidemic of violence against women.

  Carol Hunt, 61, wife of BBC horse racing commentator, John Hunt, and their daughters, Hannah Hunt, 28, and Louise Hunt, 25, died from injuries sustained in an attack in Bushey, just northwest of London, on Tuesday, according to police and Britain’s public broadcaster.

  A 26-year-old suspect wanted in connection with the killings, and named as Kyle Clifford, was found by British police in Enfield, north London, on Wednesday, following a sprawling manhunt. There were no previous reports to the force over Clifford, who is in serious condition in hospital and is yet to speak with officers, Hertfordshire Police said in a statement.

  A crossbow was recovered as part of the investigation, which police believe was used in a “targeted incident.”
  Epidemic of violence against women
  The killings of the three women rocked Britain, where mass murders are infrequent but violence against women and girls has been officially labeled as a national threat.

  A woman is killed by a man every three days in the UK and one in four women will experience domestic violence in her lifetime, the United Nations’ special rapporteur on violence against women and girls, Reem Alsalem, said earlier this year.

  Charities and human rights organizations have subsequently reiterated urgent demands to tackle femicide in the UK.

  Yanıtla
 143. JamesSpeni
  JamesSpeni says:

  Воины-пайщики оказались без защиты в тылу
  Пайщики «Бест Вей» — участники СВО готовы защищать свой кооператив
  Довольные пайщики Бест вей
  Многие пайщики кооператива «Бест Вей» и те, в чьих интересах приобретаются квартиры в кооперативе, — участники СВО. И они сами, и их родственники возмущены событиями, происходящими вокруг кооператива. Ведь защищая интересы страны на фронте, в тылу они не защищены от того, что не могут приобрести недвижимость из-за того, что счета кооператива с почти 4 млрд рублей уже более двух лет находятся под арестом — притом, что сумма ущерба по уголовному делу, рассматриваемому Приморским районным судом Санкт-Петербурга, согласно обвинительному заключению, составляет 282 млн рублей.

  «Надеемся, новое руководство Министерства обороны поможет урегулировать ситуацию»

  Наталья Пригаро, мать пайщика кооператива — участника СВО из Нефтеюганска Даниила Пригаро:

  — Сын расплатился за однокомнатную квартиру, приобретенную с помощью кооператива, еще два года назад, подал пакет документов на оформление квартиры в собственность в Росреестр в начале сентября 2022 года — и все это время не может зарегистрировать собственность на нее из-за того, что в Росреестре она значится как арестованная. В конце сентября 2022 года он был мобилизован. Сын брал кредит, чтобы расплатиться за квартиру с кооперативом. Планировал продать эту квартиру и взять квартиру побольше в ипотеку. Однако неоднократно накладывался арест на недвижимость кооператива, несмотря на то что сейчас ареста нет — последний арест, накладывавшийся осенью 2023 года, 19 февраля истек, ходатайства о новом аресте дважды отклонены судом, по Росреестру арест с квартиры до сих пор не снят. В результате кредит приходится платить, квартира в собственность до сих пор не оформлена.

  У сына нет никакой физической и финансовой возможности выяснять отношения с Росреестром — в административном или судебном порядке, он приезжает в отпуска на неделю-полторы, ему не до сутяжничества. Я нахожусь в Анапе, приобрела квартиру с помощью кооператива — сын не имеет возможности сделать на меня генеральную доверенность, а я не могу из Анапы приехать в Нефтеюганск и решать вопросы в Росреестре — кроме поезда, сейчас, сами понимаете, ничего не ходит (конец цитаты).

  «На безобразие, которое происходит с кооперативом, мы пишем жалобы во все инстанции, — говорит она. — Надеемся, новое руководство Министерства обороны поможет урегулировать ситуацию».

  «Надежда, что все разрешится, остается — не может же все быть коррумпировано»

  Елена Бойко — пайщик кооператива из Новосибирска и мать солдата, воющего в СВО, для которого она собиралась приобрести одну из двух квартир в кооперативе. «Я стала пайщиком кооператива в 2021 году. В январе 2021 года подала заявление на покупку двух квартир с помощью кооператива по накопительной программе. У меня двое детей — сын и дочь, им нужно жилье. В 2020 году взяли в ипотеку загородный дом — причем оформили на сына как единственного, кому ее могли одобрить, а в 2021 году он ушел в армию как призывник, а потом подписал контракт. Его относительно недавно отправили „за ленточку“. Думали, что поживем в ипотечном доме, и тут как раз подойдет очередь приобретать квартиры с помощью кооператива. Мы останемся жить в частном доме, а дети въедут в кооперативные квартиры».

  «Ипотека — это разорительно, — подчеркивает Елена, — мы взяли 2,5 млн, а за 30 лет отдадим 6 млн. Когда появился кооператив, для нас это была возможность предоставить каждому из детей жилье: за 10 лет или раньше они расплатятся с кооперативом, причем с минимальной по сравнению ипотекой переплатой, и у них будет собственное жилье. Из-за репрессий в отношении кооператива мы можем быть этой возможности лишены».

  «Я всем сердцем переживаю за ситуацию с кооперативом, заявление о выходе из кооператива пока не пишу — надеюсь, что его деятельность „разморозится“, — говорит Елена. — Обращаемся во все инстанции, в прокуратуру — приходят отписки. Смысл происходящего я понимаю хорошо — когда-то занималась кредитным потребительским кооперативом: нас тогда закрыл Центральный банк. Нашел формальный повод. Но настоящая причина была в том, что мы мешали банкам обирать клиентов. Но надежда на то, что все разрешится, остается — не может же быть все коррумпировано».

  «Больше всего в нашей ситуации возмущает то, что наши воины стоят на стороне государства на фронте, а здесь, в тылу, их интересы нарушаются государственными структурами. Такого быть не должно!»

  «Для многих кооператив — единственная возможность приобрести квартиру»

  Лариса Зискинд — пайщица «Бест Вей», переехавшая с помощью кооператива с семьей — с дочерью, зятем и маленьким внуком ­- с Дальнего Востока в Белгородскую область. Ее зять, живущий в кооперативной квартире, находится на фронте СВО. «С помощью кооператива я приобрела квартиру в двухэтажном доме в селе Пушкарное Белгородской области — мы с дочерью переехали сюда. Мы уже два года расплачиваемся за него с кооперативом. Не до конца сделали ремонт, кухни фактически нет: моем посуду в ванной. Финансовых средств не хватает, так как зять уже год на СВО, пока ни разу не был в отпуске, и перевести деньги с его карты в ВТБ сейчас непросто, потому что карта — в расположении, до ближайшего банка ехать далеко, а он сам — на линии фронта. Мы фактически живем с выплат на ребенка, на мне кредиты — у меня полпенсии уходит на их оплату. Квартира по Росреестру находится под арестом, хотя арест по квартирам кооператива арест истек — а я боюсь ехать в Белгород, чтобы решать по ней вопрос. Я с ребенком на улицу гулять не выхожу в нынешней военной обстановке — сирены воздушной тревоги постоянные. Побыстрее бы наши войска создали санитарную зону в Харьковской области!»

  По поводу покупки квартиры Лариса сообщает, что «ипотека точно никак не светила. Кооператив — это 14 тыс. в месяц и всего лишь 10 лет. В кооперативе даже студентка может приобрести квартиру, почти не переплачивая. При покупке через банк придется заплатить еще как минимум за одну квартиру».

  «Среди пайщиков кооператива очень много пенсионеров, социально незащищенных людей, это была их единственная возможность приобрести квартиру, — говорит Лариса. — Из-за репрессий против кооператива мы можем лишиться единственного жилья. Мы куда только не писали в защиту кооператива. Но, видимо, слишком большой куш. Кооперативу не дают даже платить налоги. Надеемся, что отношение к кооперативу в результате справедливого разбирательства изменится в лучшую сторону».

  «Мы очень устали. Но боремся»

  Людмила Гарина — пайщица кооператива из Саратова, зять которой, проживающий вместе с ней в кооперативной квартире, участвует в СВО. «Я проживаю в кооперативной квартире почти три года вместе с дочерью и внуком, вносим ежемесячные платежи через госуслуги».

  «Возможности взять ипотеку не было, — говорит Людмила. — Фактически у нас один работающий человек — дочь, зять мобилизован, внук — студент, внучке — четыре года. Мы с мужем пенсионеры».

  «У нас с кооперативом проблем не было никаких, — говорит она, — но сейчас уверенности в завтрашнем дне нет. Пишем во все возможные инстанции, в том числе в Администрацию президента, ходили на прием к Володину. Пока ничего не помогает. Вся надежда на то, что суд разберется».

  «Хотелось, чтобы вопрос о возобновлении работы кооператива быстрее решился, — говорит она, — тогда стало бы проще. Когда кооператив заработает, будет совершенно иная ситуация. Мы очень устали. Но боремся».

  «20 тыс. пайщиков кооператива не так просто остановить»

  Алла Яровая — пайщик кооператива из Пятигорска и представитель пайщицы Людмилы Дворцовой, сын которой, Игорь Дворцов, находился на СВО, а теперь служит внутри страны. «Людмила приобрела с помощью кооператива в Пятигорске квартиру для своего сына. Вступила в кооператив она в 2017 году, сначала находилась в накопительной программе — накапливала на первоначальный паевый взнос, накопила, потом стояла в очереди на приобретение жилье, приобрела с помощью кооператива однокомнатную квартиру за 1450 тыс. рублей. Потом приобрела квартиру и постепенно полностью за нее расплатилась. Работала для этого на двух работах, в том числе санитаркой в инфекционном отделении».

  Но оформить квартиру в собственность не удалось, так как она оказалась под арестом, поясняет Алла. И хотя арест 19 февраля истек и больше не накладывался, суд первой инстанции в Пятигорске этот арест подтвердил. «По вопросу получения права собственности и снятия ареста мы обратились в Пятигорский городской суд, где судья очень предвзято отнесся к решению вопроса и мы получили отказ, — говорит Алла, — Хотя аналогичный вопрос рассматривался в Минераловодском суде и там судья вынесла положительное решение и в настоящий момент пайщик получил право собственности на свою квартиру. Предстоит рассмотрение в апелляционной инстанции — несмотря на то, что рассматривать нечего: ареста на недвижимость кооператива сейчас нет. А на квартиру Людмилы Дворцовой — почему-то есть».

  «Кооператив — единственная возможность для людей со средним достатком получить жилье, — говорит Алла, — Нерешенный вопрос — налоги. Мы вынуждены платить налоги с юридических лиц, но мы же физические лица. К депутатам — с нас берут налог как с юрлица. Почему мы должны оплачивать — мы же физлица? Во многих регионах это сделано. Надеемся добиться того, чтобы это было сделано по всей стране».

  «20 тыс. пайщиков кооператива не так просто остановить, — подчеркивает пайщица. — Это наши деньги, и мы за них боремся. Обязательно отстоим наш кооператив!»

  «Активно участвую в защите кооператива»

  У пайщицы кооператива, жительницы из Ленинградской области Татьяны Власенко старший сын находится на СВО с сентября 2022 года. «Три месяца проходил обучение, а потом оказался „за ленточкой“, — говорит Татьяна. — Мы должны были в конце лета 2022 года купить квартиру с помощью кооператива — квартиру планировали большую. Но работа кооператива оказалась заблокирована, и кооператив не может ничего купить уже более двух лет, так как и его счета, и его деятельность заблокированы. Деньги пайщиков, собранные для приобретения квартир, при этом обесцениваются».

  «Я активно участвую в защите нашего кооператива, — говорит Татьяна. — Езжу на все суды в Санкт-Петербурге, хотя живу в деревне — ехать два с половиной, а то и три часа, мне 64 года, а путь неблизкий. И сын в этом поддерживает меня».

  «Вот уже более двух лет работа кооператива заблокирована, деньги обесцениваются»

  У пайщицы из Хабаровска Натальи Ромашко на СВО было два племянника — один, к сожалению, погиб. Планировалась покупка большой квартиры в Хабаровске, Наталья состояла в накопительной программе. «Вот уже более двух лет работа кооператива заблокирована, деньги обесцениваются, — говорит Наталья. — Я участвую в защите кооператива, пишу письма в прокуратуру, в высшие государственные инстанции, потому что нарушаются наши права, нас лишают возможности приобрести квартиру вне ипотечной системы. Пока приходят одни отписки, но борьбу мы продолжаем!»

  «Ситуация — как на СВО»

  Пайщица Светлана Иванова из Новосибирска, волонтер СВО, планировала приобрести с помощью кооператива две квартиры — для себя и для сына, который воюет на СВО добровольцем. «До этого я продала квартиру и сейчас вообще без собственного жилья, — говорит она. — Вступила в кооператив по накопительной программе, рассматривали для приобретения квартиры Крым и Новосибирск. В СВО участвую как волонтер — не остаюсь в стороне, когда Родине нужна помощь».

  «От ситуации с кооперативом очень многие люди пострадали, — говорит Светлана. — Ситуация — как на СВО. И еще больше пострадают, если реализуется плохой сценарий. Хочется надеяться на то, что все образуется, правда восторжествует. Заявление о выходе из кооператива и возврате паевых средств я не подавала. Готова продолжить участие в нем, готова приобрести недвижимость с его помощью: это самый лучший вариант покупки квартиры».

  «Сдаваться в планах нет»

  Пайщица Марина Янковская родом из Хабаровска, она переехала в Новороссийск, ее супруг погиб на СВО. «У нас уже подходила очередь на покупку квартиры в Новороссийске для нашей семьи, мы должны были подбирать объект, — рассказывает она. — Но два года назад все остановилось. Хотели приобрести двухкомнатную квартиру в Новороссийске. Деньги лежат на арестованных счетах кооператива — а недвижимость за это время подорожала. Надеемся хоть что-то приобрести после того, как счета разблокируют».

  «Мы всячески поддерживаем кооператив, — говорит Марина. — Записывали видео, что мы не обманутые, а вполне довольные пайщики, объясняли, что это никакая не пирамида, а организация, созданная в помощь людям. Ждем, когда снимут эти аресты. Сдаваться в планах нет».

  Yanıtla
 144. wiresuk
  wiresuk says:

  I just could not leave your web site before suggesting that I really enjoyed the standard information a person supply to your visitors Is gonna be again steadily in order to check up on new posts

  Yanıtla
 145. etruesports
  etruesports says:

  I do trust all the ideas youve presented in your post They are really convincing and will definitely work Nonetheless the posts are too short for newbies May just you please lengthen them a bit from next time Thank you for the post

  Yanıtla
 146. child porn
  child porn says:

  Hi there! I could have sworn I’ve been to this site before
  but after reading through some of the post I realized it’s new to me.
  Anyways, I’m definitely glad I found it and I’ll be book-marking and checking back often!

  Yanıtla
 147. Jamespaw
  Jamespaw says:

  Военный адвокат Запорожье. Бесплатная консультация
  военный адвокат Запорожье по мобилизации
  — это опытный специалист имеющий высшее юридическое образование, сдавший квалификационный государственный экзамен на право осуществления адвокатской деятельностью и специализирующийся в основном на военных делах
  Вся правовая помощь военного адвоката осуществляется в индивидуальном порядке, грамотно, четко и в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

  Мы как военные юристы действуем не против органов Украины или министерства обороны, мы действуем во благо Украины — наших защитников и граждан Украины, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию связанную с незнанием военного и действующего законодательства.

  Поскольку, проявив патриотизм и чувство гражданской ответственности – став на защиту суверенитета страны, граждане участвующие и помогавшие в обороне после, становятся никому не нужными, особенно если военнослужащий стал инвалидом, потерял часть тела или конечность, и не может самостоятельно защитить свои права. Именно в таких ситуациях мы как военные адвокаты приходим на помощь, и добиваемся в установленном законом порядке справедливости, необходимых выплат, установление статуса, оформление пенсий, льгот и т.п.

  Тоже касается, и получение отсрочки от мобилизации, когда например, безосновательно призывают сына у которого отец инвалид 2 группы, или мать прикованная из-за тяжелой болезни к постели, и требующая постороннего ухода. Это же относится и к военнослужащим, рапорта которых не регистрируются в канцелярии воинской части и полностью игнорируются, под прикрытием суеты боевых действий..

  Именно в таких ситуациях, мы приходим на помощь и с помощью ЗАКОННЫХ методов правовой защиты, используя свой опыт полученный при ведении аналогичных военных дел добиваемся справедливости.

  Yanıtla

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir